Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
     
Konkurs Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023

O konkursie:

Fundusze Europejskie już od 19 lat zmieniają Mazowsze, a każdy dofinansowany projekt to realne korzyści dla mieszkańców regionu. Przed nami kolejna odsłona konkursu Lider Zmian, która ma na celu wyłonienie wyjątkowych inwestycji i przedsięwzięć spośród zrealizowanych projektów.

Tegoroczna edycja stanowi zwieńczenie działań podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Udział w konkursie to również doskonała okazja do szerszej promocji wypracowanych efektów dla mieszkańców Mazowsza. Beneficjenci mogą zgłaszać swoje projekty w ramach następujących kategorii:

  • Zielone Fundusze Europejskie – gospodarka niskoemisyjna. Ta kategoria skupia się na projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza (realizowane w ramach IV Osi priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną)
  • Cyfrowe Fundusze Europejskie – e-usługi. Tutaj poszukujemy projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu rozwijania e-usług (realizowane w ramach II Osi Priorytetowej – Wzrost e-potencjału Mazowsza).
  • Mobilne Fundusze Europejskie – transport, mobilność. Ta kategoria skierowana jest do projektów związanych z rozwojem transportu i mobilności (realizowane w ramach VII Osi Priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego).
  • Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom – zdrowie, rynek pracy. Tutaj poszukujemy „miękkich projektów”, które mają na celu poprawę zdrowia i warunków na rynku pracy na Mazowszu (realizowane w ramach VI Osi Priorytetowej – Jakość życia oraz IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem).
  • Fundusze Europejskie dla Młodych – projekty edukacyjne. Ta kategoria skupia się na projektach edukacyjnych, które rozwijają umiejętności młodych ludzi (realizowane w ramach X Osi Priorytetowej – Edukacja dla rozwoju regionu).
  • Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie – przedsiębiorczość. Tutaj poszukujemy innowacyjnych produktów i usług wypracowanych na Mazowszu (realizowane w ramach III Osi Priorytetowej – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości).
  • Nowoczesne Fundusze Europejskie – wyniki projektów B+R. To kategoria, w której doceniamy innowacyjność i sukcesy osiągnięte dzięki projektom badawczo-rozwojowym (realizowane w ramach I Osi Priorytetowej – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lipca 2023 r. Laureatów ostatniej ze wskazanych kategorii „Nowoczesne Fundusze Europejskie” wybierze Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz niezależnych ekspertów. Z kolei zwycięzców pozostałych kategorii wybiorą mieszkańcy Mazowsza w głosowaniu internetowym. Wyniki konkursu poznamy podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się w dniach 14-15 listopada br. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu.

Film z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który zachęca do udziału: https://youtu.be/FcIaIgxPNRA

 

piątek, 21-07-2023, 11:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 74
Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej?

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.

Z bezpłatnych porad skorzystać mogą organizacje pozarządowe z całej Polski, tj: Stowarzyszenia, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Spółdzielnie Socjalne, Spółki Kapitałowe non-profit.

Podlaskie Centrum NGO to porady w zakresie prawidłowego sporządzania wniosków, rozliczania projektów, poszukiwania źródeł finansowania, a także prawnych zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych. Centrum oferuje również kompleksową pomoc przy założeniu nowej organizacji pozarządowej. Na poradę można przyjść z dokumentami projektowymi, finansowymi albo organizacyjnymi i skonsultować je z ekspertem.

czwartek, 20-07-2023, 11:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 67
Ostrzeżenie meteorologiczne

czwartek, 20-07-2023, 10:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 65
Transmisja – LXIV (64) Sesja Rady Gminy Goworowo – 20.07.2023r.
środa, 19-07-2023, 20:16 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 133
Czyste sołectwo – piękną wizytówką!

środa, 19-07-2023, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 74
Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce w związku z zagrożeniami wynikającymi z dokarmiania gołębi dziko żyjących wysyła ulotki opracowane w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

środa, 19-07-2023, 12:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
OGŁOSZENIE – Dostawa serwerów w ramach grantu Cyfrowa Gmina

Numer sprawy: RI.271.9.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup serwerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 18-07-2023, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 107
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 943) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023, 2020 r. poz. 1555), tj.

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

wtorek, 18-07-2023, 09:51 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 109
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 17-07-2023, 14:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 67
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 17-07-2023, 07:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011