Gmina Goworowo

dziś jest: 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona
     
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Logotyp Funduszu Solidarnościowego: biało-czerwona flaga i godło polskie.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Gmina Goworowo ma zamiar po raz czwarty przystąpić do ww. Programu. Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu do dnia 10 listopada 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równorzędne zgodne z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.).

Zapotrzebowanie można zgłaszać osobiście, telefonicznie pod numerem tel. 29 761 40 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

czwartek, 09-11-2023, 07:38 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 164
Informacja o konsultacjach społecznych

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

29 czerwca 2023 roku w zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Ostrołęka a gminami: Lelis, Rzekuń, Kadzidło, Myszyniec, Goworowo oraz powiatem ostrołęckim w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Wynikiem podjętej współpracy jest przedkładany pod konsultacje projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Określone w dokumencie cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii. Projekt opracowania podlega konsultacjom z:

środa, 08-11-2023, 11:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 173
Charytatywne Dyktando z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
Serdecznie zapraszamy na charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania Niepodległości! Wzięcie udziału jest bezpłatne, a za każdego uczestnika organizator przekaże 1 zł potrzebującym. W tym roku środki trafią do podopiecznych domu dziecka. To już IV edycja charytatywnego wydarzenia organizowanego przez portal edukacyjny http://dyktanda.pl/

Dyktando odbędzie się 11.11.2023 r. Będzie podzielone na pięć kategorii wiekowych, tak aby każdy mógł rozwiązać tekst o odpowiednim poziomie trudności. Zapraszamy uczniów oraz osoby dorosłe.

Szkoła najliczniej reprezentowana w dyktandzie, wskaże dom dziecka, który otrzyma zebrane środki. Dlatego warto licznie przystąpić do akcji. Każdy uczestnik będzie mógł określić “swoją” szkołę – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice.

Dyktando zostanie specjalnie przygotowane na tę okazję. Będzie poruszało wątki patriotyczne, {wspominało znane wydarzenia i słynne postacie. Dyktando będzie można rozwiązać w aplikacji ZDAY.

Szczegóły wydarzenia, m.in. godziny rozpoczęcia dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, znajdują się na stronie:
https://zday.pl/dyktando-charytatywne/

środa, 08-11-2023, 11:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 221
Zaproszenie do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
wtorek, 07-11-2023, 08:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 150
Goworowo dla Niepodległej!

Gmina Goworowo oraz jednostki organizacyjne zapraszają na program artystyczny z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

Czekamy na Was Szanowni Mieszkańcy naszej gminy na skwerku w Goworowie.

10 listopada (piątek) o godz. 12:00.

Wspólnie odśpiewamy Hymn Polski i najbardziej znane piosenki patriotyczne. Przypomnimy o najważniejszych wydarzeniach historycznych.

Skosztujecie ulubionego przysmaku Marszałka Piłsudskiego – cynamonowych sucharów z mocną herbatą z miodem i konfiturą.

Zagrasz w ulubioną grę Marszałka. Posłuchacie, co najmniejsi wiedzą o narodowym święcie.

Do zobaczenia

 

*Jeśli pogoda nie dopisze – widzimy się w świetlicy w Goworowie (ul. Ostrołęcka 31), godz. 12:00

 

poniedziałek, 06-11-2023, 13:57 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 223
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.18.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – PFU

Załącznik nr 8 – PFU część graficzna

Załącznik nr 9 – PFU załączniki

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

poniedziałek, 06-11-2023, 12:21 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 240
Informacja dla osób i rodzin represjonowanych
poniedziałek, 06-11-2023, 10:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 189
Zapraszamy na zajęcia sportowe

 

Zapraszamy wszystkich
na zajęcia sekcji sportowej.
Wtorek
16:30 – 17:30
Tenis stołowy,
 17:30 – 19:00
Siatkówka.
Hala przy ZSP w Goworowie.
więcej informacji GOKSiR
w Goworowie
tel. 297615246
poniedziałek, 06-11-2023, 09:13 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1138
Zaproszenie na webinarium w ramach światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
Do pobrania:
wydarzenia Oddział ZUS Płock – ŚTP
poniedziałek, 06-11-2023, 09:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 159
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
Nazwa stanowiska: ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych.

 

Do pobrania:

ogłoszenie o naborze na stanowisko drogownictwo_inwestycje_środki_pomocowe

klauzula

piątek, 03-11-2023, 10:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 498
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011