Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
     
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo

W ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru o dofinansowanie dla działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo”. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przewidziany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Będzie to pojazd ciężarowy sześcioosobowy, o napędzie 4×4 i mocy silnika powyżej 250 KM. Zostanie on wyposażony w autopompę dwuzakresową, zbiornik wody o pojemności min. 4000 l, zbiornik na środek pianotwórczy, linię szybkiego natarcia o długości min. 50 m, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną oraz inną, niezbędną zabudowę. Celem projektu jest stworzenie bazy sprzętowej do przeciwdziałania oraz niwelowania skutków lokalnych klęsk żywiołowych i katastrof oraz powiększenie potencjału gaśniczego OSP Goworowo o 2 tys. litrów wody. Realizacja projektu da możliwość podejmowania szeroko rozumianej działalności ratowniczej na terenie gminy Goworowo oraz powiatu ostrołęckiego. Uzupełnieniem projektu będzie także kampania informacyjno-edukacyjna, kształtująca świadomość ekologiczną. Wartość projektu to 1 480 920,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 1 258 782,00 zł. 26 stycznia ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy zadania.

#FunduszeEuropejskie

piątek, 02-02-2024, 13:27 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 170
32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Goworowie – podsumowanie.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Goworowie z kolejnym rekordem!

33754,47 zł. To oficjalny wynik po zakończeniu i rozliczeniu Sztabu #4221!!!
Lecz to nie koniec! Do 4 lutego trwają aukcje allegro przypisane do naszego sztabu, z których kwota zostanie przekazana bezpośrednio na konto Fundacji WOŚP.
Sztab #4221 dziękuje wszystkim, którzy dołączyli do współorganizacji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Goworowie!

piątek, 02-02-2024, 12:59 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 200
Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia  28 grudnia 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, na terenie powiatu Ostrołęckiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach: od 06 lutego 2024r. do 05 marca 2024r.

I. Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo (na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące), przeprowadzi:
Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Ostrołęce
Oświatowa 1 (budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)
w dniach:   23 i 26 luty 2024r.

Komisja będzie pracowała w godzinach:   15.30 – 20.30

  • dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostanie określona w wezwaniach imiennych wysyłanych przez Urząd Gminy Goworowo do osób, które mają stawić się do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu,
  • osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinny zawiadomić o tym fakcie pracownika zajmującego się w Urzędzie Gminy Goworowo kwalifikacją wojskową. Zostanie wyznaczony inny dogodny termin i miejsce,
  • wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny),
  • Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

WAŻNE:

piątek, 02-02-2024, 12:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 134
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
piątek, 02-02-2024, 12:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 107
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo w sprawie podziały Gminy Goworowo na okręgi wyborcze
piątek, 02-02-2024, 12:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 183
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia komitetu wyborczego i zgłaszania członków terytorialnych komisji wyborczych

K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Do pobrania:

Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia komitetu wyborczego i zgłaszania członków terytorialnych komisji wyborczych

Wzór formularza zgłoszenia kandydata na wójta

Wzór formularza zgłoszenia listy kandydatów na radnych

Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach

czwartek, 01-02-2024, 14:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 116
Komunikaty na temat terminów opłat środowiskowych za 2023 rok

1. KOMUNIKAT_BDO_ZAPŁAĆ_OPŁATĘ_ROCZNĄ-1

2. KOMUNIKAT_PRZYPOMNIENIE_O_ZBLIŻAJĄCYM_SIĘ_TERMINIE_SKŁADANIA_SPRAWOZDAŃ_

W_BAZIE_BDO-1

3. KOMUNIKAT_TERMINY_OPŁAT_ŚRODOWISKOWYCH_ZA_ROK_2023-1

 

 

czwartek, 01-02-2024, 11:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 108
Bezpłatne badania mammograficzne
czwartek, 01-02-2024, 11:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej-1

zestawienie do faktur

formularz informacji

 

 

 

czwartek, 01-02-2024, 07:03 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1641
Kalendarz wyborczy
Do pobrania:
Kalendarz wyborczy
środa, 31-01-2024, 15:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 89
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011