Gmina Goworowo

dziś jest: 29 stycznia 2023
Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego
     
Ceny usług ZGK Goworowo od 01.01.2023r. (netto)

piątek, 13-01-2023, 13:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 44
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023

Plan postępowań

piątek, 13-01-2023, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
Program Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.12.2022r.

Gmina Goworowo

Liczba złożonych wniosków 144

Liczba zawartych umów 130

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 50

Kwota wypłaconych dotacji 1 292 328,1 zł

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.

czwartek, 12-01-2023, 14:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 40
Ostrzeżenie meteorologiczne

środa, 11-01-2023, 07:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Kampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONEw swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków).
   • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
   • Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
   • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
   • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji: www.DokumentyZastrzezone.pl oraz www.Zastrzegam.pl

wtorek, 10-01-2023, 10:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 62
LVII (57) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 17 stycznia 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LVII (57) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

wtorek, 10-01-2023, 08:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 142
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 1300  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 10-01-2023, 08:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 41
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 1400  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 10-01-2023, 08:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 193
Oddział ZUS w Płocku mLegitymacja już działa

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zmiany od 2023 r. dla nowych emerytów i rencistów

poniedziałek, 09-01-2023, 14:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 98
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2023r. w kwocie 85.000,00 zł.

 1. Warunki ubiegania się o dotację

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

 • działają na obszarze Gminy Goworowo,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku.

poniedziałek, 09-01-2023, 13:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 79
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011