Gmina Goworowo

dziś jest: 29 września 2022
Imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela
Informacja o terminie płatności za odpady komunalne

Urząd Gminy Goworowo przypomina, że dnia 20 września  2022 roku mija termin płatności:

–  III kwartał opłaty za odpady komunalne

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

wtorek, 13-09-2022, 10:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Informacja o terminie płatności podatku

Urząd Gminy Goworowo przypomina, że dnia 15 września  2022 roku mija termin płatności:

–  II raty podatku od środków transportowych.

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

wtorek, 13-09-2022, 08:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 45
Informacja o terminie płatności podatku

Urząd Gminy  Goworowo  przypomina, że dnia 15 września 2022 roku mija termin płatności:

–  III raty podatku: rolnego, leśnego i  od nieruchomości.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

wtorek, 13-09-2022, 08:01 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 383
I Zlot Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Goworowo i powiatu ostrołęckiego

poniedziałek, 12-09-2022, 14:39 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

czwartek, 08-09-2022, 13:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 80
Nowa Strategia Rozwoju – spotkania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
rozpoczyna bardzo ważny proces związany z opracowaniem nowej strategii rozwoju.
Od tego, co zawarte będzie z powstającym dokumencie zależą przyszłe dotacje  dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów z obszaru LGD w kolejnym okresie finansowania unijnego.
 Zachęcamy zatem do udziału wszystkich zainteresowanych.
 Szczegółowe informacje i zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl ⬇️ lub pod numerem telefonu ☎️ 297 671 825.
czwartek, 08-09-2022, 12:53 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 72
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2022 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2022.
 3. Ocena wyników egzaminów VIII – klasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych działających na terenie gminy Goworowo – przygotowujący dyrektorzy szkół .
 4. Analiza funkcjonowania przedszkola i żłobka – posiedzenie w terenie.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

środa, 07-09-2022, 15:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 97
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 12 września 2022 r. o godz. 1000  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/22 z posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wydatków w OSP Lipianka.
 4. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

 

środa, 07-09-2022, 14:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 12 września 2022 r. o godz. 14 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie pisma strażaków OSP z terenu gminy zrzeszonych w Zarządzie Oddziału Gminnego związku OSP RP z prośbą o podwyższenie ryczałtu za wyjazdy do zdarzeń i ćwiczeń.
 4. Informacja z realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców gminy w ramach przyznania dotacji celowej w 2021 roku na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

środa, 07-09-2022, 14:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 85
Informacja dla osób, którzy złożyli wniosek /podpisali umowę na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Komunikat dla wszystkich , którzy złożyli wniosek /podpisali umowę na udzielenie ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w dniu 09.08.2022 weszła w życie nowelizacja ustawy, która zobowiązuje wszystkich, którzy chcą zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie zaświadczenia. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Nadzorze Wód Polskich w Ostrołęce ul. Nadnarwiańska 2 tel. 29 764 20 96.

Dokument ten niezbędny jest do załączenia do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych skierowanego do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Poniżej załączniki, które należy niezwłocznie złożyć w Nadzorze Wód Polskich z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaswiadczenia

Zgłoszenie-wodnoprawne

Nr rachunku do uiszczenia opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego:  RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok -95,37 zł

06 1130 1017 0020 1510 6720 0042

Za wydanie zaświadczenia na Urząd Miasta Ostrołęka -17 zł

nr rachunku: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

środa, 07-09-2022, 09:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 89
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011