Gmina Goworowo

dziś jest: 25 stycznia 2022
Imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła
Ostrzeżenie meteorologiczne

wtorek, 18-01-2022, 15:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Badania mammograficzne

wtorek, 18-01-2022, 11:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 23
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych

Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2022 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2022 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2021 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

DT-1/A

DT-1

 

 

wtorek, 18-01-2022, 11:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2022 r o godz. 1400  z wykorzystaniem trybu zdalnego odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 18-01-2022, 09:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2021 z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 18-01-2022, 09:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 26
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 17-01-2022, 13:29 | autor: Nina Konarzewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2022r. w kwocie 85.000,00 zł.

I. Warunki ubiegania się o dotację

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

 • działają na obszarze Gminy Goworowo,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadania obejmującego w szczególności:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji nie mogą być finansowane:

 • koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • zakupy budynków, lokali i gruntów,
 • budowy, modernizacji i remontów obiektów sportowych,

 II. Termin realizacji zadania od 04 lutego 2022r. do 16 grudnia 2022r.

poniedziałek, 17-01-2022, 08:04 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 34
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 17-01-2022, 07:38 | autor: Nina Konarzewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce

Zapraszamy na Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce 2022 – 6 marca!

W niedzielę 6 marca odbędzie się w Ostrołęce Bieg Tropem Wilczym 2022. Rozpoczęły się zapisy – zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!
Bieg Tropem Wilczym to jedna z największych imprez sportowych upamiętniająca partyzantów podziemia antykomunistycznego. W Ostrołęce organizuje go Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Zaplanowane są dwie trasy. W pierwszej kolejności przebiegniemy dystans 1963 m – nawiązuje on do daty zamordowania ostatniego Żołnierza Niezłomnego, Józefa Franczaka „Lalka”. Wzorem poprzednich lat odbędzie się też drugi bieg – na dystansie 5000 m.
Ważne informacje:

piątek, 14-01-2022, 10:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 52
Ostrzeżenie meteorologiczne

piątek, 14-01-2022, 09:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011