Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
     
Weź udział w webinarze i przekonaj się, jak rozwiązywać zadania z matmy bez stresu i straty czasu!
Matematyka powoduje u Ciebie stres? Starasz się rozwiązywać zadania, ale zajmuje Ci to zdecydowanie za dużo czasu? Czas to zmienić!

Zapraszamy na webinar, który zmieni Twoje podejście do matematyki! W ten czwartek, 16.11, o 19:00. Bezpłatne zapisy na stronie: https://zday.pl/egzamin-osmoklasisty

Kto będzie prowadzącym? Karol Wilczyński, twórca systemu Szybka Matma. Doświadczony nauczyciel i korepetytor, który w zeszłym roku szkolnym pomógł kilkunastu tysiącom uczniów w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

Weź udział w webinarze i przekonaj się, jak rozwiązywać zadania z matmy bez stresu i straty czasu! Serdecznie zapraszamy: https://zday.pl/egzamin-osmoklasisty

Z poważaniem
Zespół Zday.pl

wtorek, 14-11-2023, 11:39 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.17.2023.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 7 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 8 – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na dzień 21.09.2023

Odpowiedź na pytanie

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

wtorek, 14-11-2023, 11:23 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 29
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
Nazwa stanowiska: ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych.

 

Do pobrania:

ogłoszenie o naborze na stanowisko drogownictwo_inwestycje_środki_pomocowe

klauzula

 

wtorek, 14-11-2023, 09:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 268
Modernizacja strażnicy OSP w Pasiekach

Gmina Goworowo w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” uzyskała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
na modernizację strażnicy OSP Pasieki. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej w kwocie 40 tyś. zł  umożliwiła wykonanie modernizacji elewacji budynku garażu oraz drzwi.

poniedziałek, 13-11-2023, 16:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
Informacja o terminie płatności za odpady komunalne

Urząd Gminy  Goworowo  przypomina, że dnia 20 listopada 2023 roku mija termin płatności:

–  IV raty za odbiór odpadów komunalnych.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

poniedziałek, 13-11-2023, 15:53 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 30
II Koncert Charytatywny

poniedziałek, 13-11-2023, 09:34 | autor: Adam Dąbrowski SP Goworowo
Liczba odsłon: 54
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2022/2023.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Justyna Kępa

poniedziałek, 13-11-2023, 08:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXV/23 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

poniedziałek, 13-11-2023, 08:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
Podziękowanie za przygotowanie i udział w obchodach Dnia Niepodległości.

W tym roku na skwerze w Goworowie obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, wychodząc do jak największego grona mieszkańców. Za pomysł dziękuję dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie Pani Barbarze Grabowskiej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości oraz wszystkim, którzy wzięli w niej udział:

 • Żłobek Samorządowy w Goworowie
 • Przedszkole Samorządowe w Goworowie
 • Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie wraz z filią w Szczawinie
 • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
 • 7 Goworowska Drużyna Harcerska „ZORZA”
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • Urząd Gminy Goworowo
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Posterunek Policji w Goworowie
 • OSP Ponikiew Duża
 • Wolontariusze GOKSiR

Z podziękowaniami i życzeniami dobrego świętowania obchodów Dnia Niepodległości

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

piątek, 10-11-2023, 13:59 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 65
Nowa inicjatywa Rodziców szkoły w Goworowie

 

Z inicjatywy Rodziców naszych uczniów powracamy do Państwa z zabawą w remizie. To dzięki Ich zaangażowaniu został powołany nowy komitet społeczny, który zaprasza na biało-czarne ostatki. Liczymy na Państwa obecność i jak zawsze dobrą zabawę.
piątek, 10-11-2023, 11:25 | autor: Adam Dąbrowski SP Goworowo
Liczba odsłon: 37
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011