Gmina Goworowo

dziś jest: 29 września 2022
Imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela
Konkurs wiosenny

Dnia 21 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Pasiekach nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Wiosna”. Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie sprawności manualnych. Na konkurs wpłynęło 21 prac plastycznych. Prace wykonane zostały rozmaitymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów i jury, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością.

Jury w składzie: pani Elżbieta Kuczyńska, pani Ewelina Zych oraz pani Anna Ruszczyk wyłoniło 9 prac.

środa, 23-03-2022, 10:37 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 381
XLV (45) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 29 marca 2022r. (wtorek)  na godz. 13.00 zwołuję XLV (45) Sesję Rady Gminy.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieni odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goworowo, położonej w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/1 o pow. 0,36 ha.
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej;
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022 – 2025”;
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kółko;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2022 – 2026;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028.

środa, 23-03-2022, 07:51 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 438
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach

Zarządzenie Nr 21.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach

oświadczenie kandydata

klauzula RODO

poniedziałek, 21-03-2022, 15:19 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 340
Masz pracę dla uchodźcy?

Masz firmę i chcesz dać pracę osobom z Ukrainy?

Prowadzisz gospodarstwo domowe i potrzebujesz pomocy w

drobnych pracach – wiosenne / przedświąteczne porządki?

Zgłoś swoją ofertę pracy/czynności.

Zadzwoń lub prześlij nam ankietę załączoną poniżej.

tel. 297615246, e-mail: goksirgoworowo@op.pl

Dzwońcie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Informacji udziela pracownik GOKSiR w Goworowie – Ewelina S.

Ankieta zgłoszeniowa dla pracodawcy

poniedziałek, 21-03-2022, 10:51 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 407
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Goworowo.

Zapytanie

Opis zamówienia

Druk oferty

piątek, 18-03-2022, 07:43 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 342
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

 Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIX z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Analiza zaległości podatkowych, opłat za wodę, ścieki i opłat lokalne wobec Gminy, stan na koniec 2021r., wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy w roku 2022.
 5. Ocena i analiza prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022, w tym programów rządowych.
 6. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 17-03-2022, 15:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 352
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XIV/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie postępowań w sprawie ustalenia gminnych wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.
 4. Gospodarka przestrzenna w gminie (ilość wydawanych decyzji: celu publicznego, o warunkach zabudowy).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Goworowo na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Goworowo.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

czwartek, 17-03-2022, 15:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 337
Zapytanie cenowe na druk książki

Goworowo, 2022-03-17

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk książki o następujących parametrach technicznych:
-format: 21 na 21 cm
-papier: kreda matowa 150 g.
-druk: 4+4
-oprawa: twarda
-ilość stron: 132
-okładka: foliowana
-nakład: 500, 750, 1000 egz.

Oferty można składać za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a, 07-440 Goworowo, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres goksirgoworowo@op.pl, lub osobiście w biurze Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 10:00.

W ofercie należy przedstawić nazwę, adres oraz kontakt telefoniczny oferenta oraz cenę brutto.

Składając ofertę oferent zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31 maja 2022 r.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Dyrektor GOKSiR w Goworowie

Agata Majk

czwartek, 17-03-2022, 13:36 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 397
150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

czwartek, 17-03-2022, 09:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 302
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO
07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
Nazwa stanowiska:ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Do pobrania:

nabór_ogloszenie

nabór__klauzula

 

środa, 16-03-2022, 14:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 197
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011