Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
     
Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci

 

Zapraszamy na zajęcia lekkoatletyczne:

Wtorek    godz.16.00

 Boisko Orlik w Goworowie 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat

Zajęcia prowadzi lekkoatletka Natalia Nowak.

Więcej informacji udziela GOKSiR w Goworowie, tel. 789 457 964  29 761 52 46

Zajęcia są bezpłatne. Sfinansowane ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie.

wtorek, 24-10-2023, 14:30 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 669
Transmisja – LXVI (67) Sesja Rady Gminy Goworowo – 24.10.2023r.
wtorek, 24-10-2023, 12:16 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 221
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 51

Numer 51. – 10.10.2023

ug-biuletyn51

poniedziałek, 23-10-2023, 10:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 246
Zmiany kursów autobusów dnia 20 października 2023 roku
piątek, 20-10-2023, 11:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 152
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – PFU

Załącznik nr 8 – PFU część graficzna

Załącznik nr 9 – PFU załączniki

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 20-10-2023, 09:49 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
Kontrola zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobów pozbywania się ich z nieruchomości

Do pobrania:

Oświadczenie

piątek, 20-10-2023, 09:45 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 241
Mazowsze wspiera jednostki OSP

Gmina Goworowo w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” uzyskała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakupu wyposażenia dla jednostek OSP. Oficjale podpisanie umów odbyło się w Goworowie w dniu 13 października 2023r. W ramach uzyskanej dotacji celowej dwie jednostki otrzymają niezbędne wyposażenie i sprzęt podnoszący sprawność prowadzenia akcji ratowniczych oraz niesienia profesjonalnej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach. Zgodnie z zakresem rzeczowym umowy dofinansowania, zakupiony sprzęt zostanie przekazany niżej wymienionym jednostkom:

  1. OSP Goworowo – zestaw ratownictwa medycznego, hydronetka plecakowa – 2szt, zestaw kominiarski, prądownica – 2szt, narzędzia ratownicze dielektryczne NUPLA Halligan,
  2. OSP Ponikiew Mała – deska ortopedyczna.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 16.438,00zł, w tym: ze środków budżetu  Województwa Mazowieckiego: 8 219,00 zł i ze środków Gminy Goworowo 8.219,00 zł

czwartek, 19-10-2023, 13:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 285
Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
czwartek, 19-10-2023, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 147
Msza Święta za strażaków z Gminy Goworowo
czwartek, 19-10-2023, 09:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 165
Ostrzeżenie meteorologiczne
środa, 18-10-2023, 13:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011