Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
     
WYBORY ŁAWNIKÓW

Dnia 31 grudnia 2023 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Goworowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2024-2027:

 1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce

– 1 ławnik do orzekania w Wydziale Cywilnym;

 1. do Sądu Rejonowego w Ostrołęce

– 1 ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich;

– 1 ławnik do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

poniedziałek, 29-05-2023, 08:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 150
Obwieszczenie i zebranie wiejskie dla wyborów nowego Sołtysa

poniedziałek, 29-05-2023, 08:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 105
Praca dla księgowej/ego

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Głównego Księgowego

 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

07- 440 Goworowo, ul Szkolna 16

ogłoszenie o naborze na głównego księgowego w GOKSiR w Goworowie

piątek, 26-05-2023, 14:51 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 138
Życzenia

piątek, 26-05-2023, 07:57 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 96
Informacja

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.  Poniżej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań.

Broszura- zapobieganie włamaniom

czwartek, 25-05-2023, 12:04 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 89
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Budowa kanalizacji na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – projekt architektoniczno-budowlany Szczawin

Załącznik nr 7 – projekt techniczny Szczawin

Załącznik nr 8 – PZT Szczawin

Załącznik nr 9 – SST Szczawin

Załącznik nr 10 – przedmiar robót Szczawin

Załącznik nr 11 – projekt architektoniczno-budowlany Ponikiew Mała

Załącznik nr 12 – projekt techniczny Ponikiew Mała

Załącznik nr 13 – SST Ponikiew Mała

Załącznik nr 14 – przedmiar robót Ponikiew Mała

Załącznik nr 15 – projekt techniczny branży elektrycznej Ponikiew Mała

Załącznik nr 16 – SST branża elektryczna Ponikiew Mała

Załącznik nr 17 – przedmiar robót elektrycznych Ponikiew Mała

Załącznik nr 18 – operat wodnoprawny Ponikiew Mała

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zmiana treści SWZ 2

Załącznik nr 14 – przedmiar robót Ponikiew Mała

Wyjaśnienie treści SWZ

Opinia geotechniczna

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

środa, 24-05-2023, 15:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 116
Kolonie nad jeziorem
Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego. W tym roku realizujemy trzy turnusy:
 • Kolonie w górach w Zakopanem w terminie 8 – 16 lipca 2023 r.
 • Kolonie nad jeziorem sławskim w Sławie (woj. lubuskie) w terminie 28 lipca – 5 sierpnia 2023 r.
 • Kolonie nad morzem w Mrzeżynie w terminie 20 – 28 sierpnia 2023 r.
Wypoczynki skierowane są do dzieci i młodzieży poniżej 16 r. ż. (urodzonych po 1 stycznia 2007 r.), minimalna granica wieku to 8 lat, których co najmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku został dofinansowany ze  środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika.
Odpłatność uczestników podlegających ubezpieczeniu KRUS wynosi 750 zł.
środa, 24-05-2023, 10:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 229
Kolonie w Zakopanem
Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego. W tym roku realizujemy trzy turnusy:
 • Kolonie w górach w Zakopanem w terminie 8 – 16 lipca 2023 r.
 • Kolonie nad jeziorem sławskim w Sławie (woj. lubuskie) w terminie 28 lipca – 5 sierpnia 2023 r.
 • Kolonie nad morzem w Mrzeżynie w terminie 20 – 28 sierpnia 2023 r.
Wypoczynki skierowane są do dzieci i młodzieży poniżej 16 r. ż. (urodzonych po 1 stycznia 2007 r.), minimalna granica wieku to 8 lat, których co najmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku został dofinansowany ze  środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika.
Odpłatność uczestników podlegających ubezpieczeniu KRUS wynosi 750 zł.
środa, 24-05-2023, 10:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
Kolonie nad Morzem
Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego. W tym roku realizujemy trzy turnusy:
 • Kolonie w górach w Zakopanem w terminie 8 – 16 lipca 2023 r.
 • Kolonie nad jeziorem sławskim w Sławie (woj. lubuskie) w terminie 28 lipca – 5 sierpnia 2023 r.
 • Kolonie nad morzem w Mrzeżynie w terminie 20 – 28 sierpnia 2023 r.
Wypoczynki skierowane są do dzieci i młodzieży poniżej 16 r. ż. (urodzonych po 1 stycznia 2007 r.), minimalna granica wieku to 8 lat, których co najmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku został dofinansowany ze  środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika.
Odpłatność uczestników podlegających ubezpieczeniu KRUS wynosi 750 zł.
środa, 24-05-2023, 10:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 87
LXII (62) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 30 maja 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LXII (62) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

środa, 24-05-2023, 09:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011