Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2021
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Rekrutacja do projektu współfinansowanego z FES „Obierz kierunek na zatrudnienie”

czwartek, 06-05-2021, 10:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 113
Informacja

wtorek, 04-05-2021, 09:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 163
Dzień Strażaka

wtorek, 04-05-2021, 07:41 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 155
Zgłoś się i wystąp na XXV Festiwalu Piosenki Religijnej.
Zapraszamy zespoły, chóry, schole i solistów do wzięcia udziału w XXV jubileuszowym Festiwalu Piosenki Religijnej w Goworowie
Festiwal odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10.00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.
Festiwal wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy Goworowo i powiatu ostrołęckiego.
Celem festiwalu jest:
uświadomienie młodzieży ogromnego bogactwa piosenki religijnej, stanowiącej dziedzictwo narodowej kultury,
ogólne umuzykalnienie młodzieży oraz podnoszenie poziomu ich ogólnej wiedzy estetycznej i potrzeb kulturalnych,
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a tel./fax(29)7615246. Karty zgłoszeniowe oraz regulamin do pobrania w placówce, bądź poniżej. Karta zgłoszeniowa+ RODO
Ze względu na ograniczony czas trwania festiwalu, o udziale w konkursie zadecyduje kolejność zgłoszeń..
Organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, Powiat Ostrołęcki, Wolontariat.
Karta zgłoszeniowa+ RODO
REGULAMIN
sobota, 01-05-2021, 09:53 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 152
Maj – szczególny miesiąc

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majowe” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Ich szczególnym znakiem jest to, że odprawiane są one każdego dnia, gdy w przedwieczornej porze uspakaja się pęd całodziennej bieganiny, a ludzkie serce tak bardzo potrzebujące wytchnienia i odpoczynku powierza swe sprawy najlepszej z Matek. Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, jej troski i problemów. Wystarczy tylko przyjść… jak do swojej Mamy.

piątek, 30-04-2021, 17:54 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 152
Święta majowe

Wiecie dlaczego te dni są takie ważne dla Polaków?

1 maja

To Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto zostało wprowadzone w 1889 roku, na znak upamiętnienia strajków dotyczących wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Wydarzenie to miało miejsce w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, w 1886 roku. W Polsce pierwsze obchody odbyły się w 1890 roku, a od 1950 roku jest to święto państwowe, wolne od pracy. W tym dniu organizowane są pochody pierwszomajowe, na które uczęszczają całe rodziny. W tym czasie należy podkreślić i zwrócić uwagę na pracę, która wykonywana jest przez ludzi.

2 maja

W tym dniu świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Został wprowadzony w 2004 roku. Z tej okazji organizowane są różnorodne manifestacje patriotyczne.

3 maja

Jest to polskie święto państwowe, które obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten został wprowadzony na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Konstytucja była uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Święto to ustanowiono w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i obchodzone było do 1946 roku. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je dopiero ustawą w 1990 roku.

piątek, 30-04-2021, 17:18 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 176
Spotkanie teatralne online

 

Od kilku lat w naszym przedszkolu w celu przybliżenia dzieciom sztuki teatralnej organizowane były spotkania z objazdowymi grupami teatralnymi. Obecna sytuacja pandemiczna odebrała nie tylko możliwość zapraszania artystów do naszej placówki, ale   w dużej mierze odebrała wielu aktorom możliwość pracy.  Postanowiliśmy wspólnie z rodzicami wesprzeć branże teatralną i  skorzystaliśmy z przygotowanej oferty online. Dzieci 30.04.2021 r. obejrzały przedstawienie teatralne pt. ” Pokaz magii  i iluzji z gościem Chase z Psiego Patrolu”

Szybko okazało się,  że nasze przedszkolaki nauczone doświadczeniem  wcześniejszych spotkań  z grupami teatralnymi bardzo ucieszyły się z tej formy spotkania. Ulubiony bohater Chase z  bajki „Psi Patrol” wywołał ogromną  radość,  uśmiech na twarzach dzieci i zadowolenie.

Już z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie.

Opracowała: Wiesława Wasilewska

Zdjęcia: Anna Brejnak i Agnieszka Dudziec

piątek, 30-04-2021, 13:09 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 125
GÓRA GROSZA 2020

Nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami już po raz ósmy  zaangażowały się w zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”. W naszym przedszkolu zbiórkę zorganizowano od  20 października  2020 r.  do 31 marca  2021r.

Przed rozpoczęciem akcji dzieci zostały zapoznane z celem zbiórki by świadomie podjęły się dzieła niesienia pomocy dzieciom pozbawionym ciepła rodzinnego.

Akcja ta dała dzieciom możliwość otwarcia się na drugiego człowieka. Zaangażowanie rodziców i dzieci z naszego przedszkola jak zwykle przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci z uśmiechem na twarzy przynosiły zebrane worki groszy. W ramach akcji udział wzięło 10  rodzin. Wynik był imponujący.

Zebrano 223,72 zł. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali podziękowanie w formie symbolicznych dyplomów. Wzorem lat ubiegłych, trójka dzieci które przekazały największą górę grosza  otrzymały skromne nagrody zorganizowane przez panią dyrektor. Najwyższa kwota przekazana przez uczestników zbiórki to  84,76 zł. Taką kwotę przekazał Franek B. Drugą co do wielkości kwotę przekazał Bartek Ś, a na trzecią Daria W.

Cieszymy się, że Rodzice i nasze przedszkolaki potrafią dzielić się z innymi i nie jest im obojętny los osieroconych dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i Rodzicom za tak duże zaangażowanie  i udział   w akcji.                                                                                                                                                                                                   Nauczyciele i opiekun akcji dyr. Wiesława Wasilewska

piątek, 30-04-2021, 13:07 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 201
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.5.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefowo, gmina Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 10 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót budowlanych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 30-04-2021, 13:04 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 193
Eko apel!

Często słyszymy, że drzewa pięknie kwitną, ale nie mają dużo owoców – wynika to z faktu, że z roku na rok ubywa zapylaczy. Poniekąd jesteśmy sami sobie winni, gdyż nie zapewniamy im wystarczających warunków, zrobiliśmy się wygodni i nastawieni na zysk. Piękne wiejskie ogrody, gdzie królowała bioróżnorodność gatunkowa kwiatów i ziół została zastąpiona ładnie wykoszoną trawą i obsadzona tujami, wycinane są duże stare drzewa, m.in. lipy, klony, coraz mniej mamy przydrożnych kwiatów tj. maki ,chabry, rumianki, które dawały pożytek pszczołom i owadom zapylającym. NIE TĘDY DROGA!

Oto prawidłowe rozwiązania:

  • Siejmy kwiaty, zioła, łąki kwietne!
  • Sadźmy krzewy miododajne, rośliny wieloletnie, które kwitną systematycznie, aby zapewnić ciągły pożytek owadom!
  • Przygotuj poidełko – do naczynia z wodą włóż  kamień, drobne patyczki, aby pszczoła mogła wygodnie osiąść i nie zamoczyć skrzydełek!
  • Zabiegi chemizacyjne wykonujcie wyłącznie późnym wieczorem!
  • Rozmawiajmy z bliskimi i przyjaciółmi. Uświadamiajmy ich, jak ważne dla środowiska są pszczoły i ich praca. Zachęcajmy do przyłączania się do różnych akcji!

Te rośliny warto posiać:

piątek, 30-04-2021, 12:29 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 245
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011