Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
     
Zbiórka folii rolniczej
W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na odbiór folii rolniczej Gmina Goworowo planuje organizację zbiórki odpadów rolniczych. Prosimy, aby Rolnicy zainteresowani odbiorem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zgłosili się do Urzędu Gminy Goworowo do pokoju nr 19 w terminie do 16 lutego 2024 r. w celu zadeklarowania orientacyjnej masy posiadanych odpadów rolniczych i złożenia stosownego wniosku.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 29 769 37 34, 29 769 37 26
Do pobrania:
Wniosek  wersja edytowalna
Wniosek pdf
wtorek, 16-01-2024, 13:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 217
Kontynuacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka(I)”
wtorek, 16-01-2024, 12:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 90
Bezpłatne badania mammograficzne w Goworowie.

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Goworowo w wieku 45-74 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie wykonasz w mammobusie w dniu:

29 lutego 2024 – czwartek (9-17),

obok Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Szkolna 16A.

Zapisz się na mammografię:

– pod numerem: 42 254 64 17

przez Internet na stronie medica.org.pl.

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

wtorek, 16-01-2024, 07:50 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 95
Transmisja – LXX (70) Sesja Rady Gminy Goworowo – 16.01.2024r.
wtorek, 16-01-2024, 01:27 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 161
Postanowienie nr 12/2024 Komisarza Wyborczego w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze

Do pobrania:

Podział Gminy Goworowo na okręgi wyborcze

poniedziałek, 15-01-2024, 09:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 188
Bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ (etap podstawowy).

poniedziałek, 15-01-2024, 07:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 110
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego pisemnego na wydzierżawienie Kiosku RUCH
piątek, 12-01-2024, 13:45 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 82
Wymiana wodomierzy
piątek, 12-01-2024, 09:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 94
Ostrzeżenie meteorologiczne
czwartek, 11-01-2024, 13:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 90
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271.1.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Projekt architektoniczno – budowlany

Załącznik nr 8 – Rysunki

Załącznik nr 9 – Projekt techniczny

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Załącznik nr 11 – Mapa

Załącznik nr 12 – Plan sytuacyjny

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 11-01-2024, 11:00 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 150
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011