Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2022
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
IGO Informacja dla osób posiadających zwierzęta domowe należące do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej/Polski.

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych.

Gatunki mogą „podróżować” różnymi środkami transportu wodnego, lądowego lub powietrznego, przenosząc się wraz z pojazdem lub jego ładunkiem do różnych zakątków kuli ziemskiej. Gatunki obce przedostają się do środowiska również poprzez zamierzone lub przypadkowe wypuszczenie do środowiska zwierząt i roślin hodowanych w domu lub w przydomowych ogródkach. Gady, płazy, ryby akwariowe oraz rośliny wyrzucane do stawów lub spuszczane do kanalizacji łatwo przedostają się do ekosystemów wodnych.

wtorek, 21-06-2022, 12:45 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 66
Ostrzeżenie meteorologiczne

wtorek, 21-06-2022, 10:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 34
Przypomnienie o komunikacie Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2021 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport o stanie Gminy Goworowo za 2021 rok

wtorek, 21-06-2022, 09:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 40
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 20-06-2022, 15:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
Organizacja przywozów i odwozów w dniach 21-23 czerwca 2022 r. oraz 24 czerwca 2022 r. (zakończenie roku)

Harmonogram przywozów i odwozów w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie w dn. 21-23.06.2022 r. oraz 24.06.2022 r.

poniedziałek, 20-06-2022, 13:18 | autor: Adam Dąbrowski SP Goworowo
Liczba odsłon: 48
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

Do pobrania:

A-budynki mieszkalne

B – budynki niemieszkalne

 

poniedziałek, 20-06-2022, 10:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 62
„Dzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” 21 czerwca 2022 roku

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie, a także przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta powinna przebiegać z uwzględnienia oczekiwań społecznych czemu odpowiada Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest ona istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

https://youtu.be/jLGAsKrXaUY       –         nielegalne wysypiska śmieci

https://youtu.be/htwfT_1ds-Q           –       przekraczanie prędkości

poniedziałek, 20-06-2022, 10:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 36
Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa-PIB

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa-PIB, który odbędzie się 22 czerwca 2022 roku tym razem w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 15/17.

Dzień Otwartych Drzwi to cykliczne wydarzenie, organizowane od wielu lat przez Instytut Ogrodnictwa, mające na celu prezentację i popularyzację wyników badań realizowanych w naszej jednostce. Jak wskazuje nazwa, jest to dzień w którym drzwi naszych obiektów doświadczalnych są szeroko otwarte dla Państwa, a pracownicy naukowi chętnie odpowiedzą na pytania zarówno praktyków jak i pasjonatów związanych w produkcją ogrodniczą: sadowników, producentów warzyw, przetwórców oraz przedstawicieli służb doradczych z całej Polski.

W tym roku, po dwóch latach przerwy wracamy do tradycyjnej formuły spotkań w obiektach doświadczalnych i bezpośrednich konsultacji z naukowcami.

Więcej informacji na temat Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, mogą Państwo znaleźć na stronie www.inhort.pl oraz na oficjalnym profilu na portalu Facebook.

Do pobrania:

PROGRAM

poniedziałek, 20-06-2022, 07:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 900  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z posiedzenia komisji.
  3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z

wykonania budżetu za 2021 r.

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

 

wtorek, 14-06-2022, 15:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
17 czerwca 2022 (piątek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Goworowo

Wójt Gminy Goworowo informuje, że dzień

17 czerwca 2022r. (piątek)

jest  dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Goworowo.

Dzień 17 czerwca 2022r. jest wyznaczonym dniem wolnym od pracy za przypadający w sobotę dzień świąteczny 1 stycznia 2022r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Piotr Kosiorek

wtorek, 14-06-2022, 15:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 88
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011