Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2023
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
     
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
Nazwa stanowiska: ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych.

 

Do pobrania:

ogłoszenie o naborze na stanowisko drogownictwo_inwestycje_środki_pomocowe

klauzula

 

wtorek, 14-11-2023, 09:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 286
Modernizacja strażnicy OSP w Pasiekach

Gmina Goworowo w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” uzyskała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
na modernizację strażnicy OSP Pasieki. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej w kwocie 40 tyś. zł  umożliwiła wykonanie modernizacji elewacji budynku garażu oraz drzwi.

poniedziałek, 13-11-2023, 16:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 39
Informacja o terminie płatności za odpady komunalne

Urząd Gminy  Goworowo  przypomina, że dnia 20 listopada 2023 roku mija termin płatności:

–  IV raty za odbiór odpadów komunalnych.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

poniedziałek, 13-11-2023, 15:53 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 44
II Koncert Charytatywny

poniedziałek, 13-11-2023, 09:34 | autor: Adam Dąbrowski SP Goworowo
Liczba odsłon: 67
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2022/2023.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Justyna Kępa

poniedziałek, 13-11-2023, 08:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXV/23 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

poniedziałek, 13-11-2023, 08:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
Podziękowanie za przygotowanie i udział w obchodach Dnia Niepodległości.

W tym roku na skwerze w Goworowie obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, wychodząc do jak największego grona mieszkańców. Za pomysł dziękuję dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie Pani Barbarze Grabowskiej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości oraz wszystkim, którzy wzięli w niej udział:

 • Żłobek Samorządowy w Goworowie
 • Przedszkole Samorządowe w Goworowie
 • Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie wraz z filią w Szczawinie
 • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
 • 7 Goworowska Drużyna Harcerska „ZORZA”
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • Urząd Gminy Goworowo
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Posterunek Policji w Goworowie
 • OSP Ponikiew Duża
 • Wolontariusze GOKSiR

Z podziękowaniami i życzeniami dobrego świętowania obchodów Dnia Niepodległości

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

piątek, 10-11-2023, 13:59 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 76
Nowa inicjatywa Rodziców szkoły w Goworowie

 

Z inicjatywy Rodziców naszych uczniów powracamy do Państwa z zabawą w remizie. To dzięki Ich zaangażowaniu został powołany nowy komitet społeczny, który zaprasza na biało-czarne ostatki. Liczymy na Państwa obecność i jak zawsze dobrą zabawę.
piątek, 10-11-2023, 11:25 | autor: Adam Dąbrowski SP Goworowo
Liczba odsłon: 56
Informacja o terminie płatności podatku

Urząd Gminy  Goworowo  przypomina, że dnia 15 listopada 2023 roku mija termin płatności:

–  IV raty podatku: rolnego, leśnego i  od nieruchomości.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

piątek, 10-11-2023, 08:01 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 716
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Logotyp Funduszu Solidarnościowego: biało-czerwona flaga i godło polskie.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Gmina Goworowo ma zamiar po raz czwarty przystąpić do ww. Programu. Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu do dnia 10 listopada 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równorzędne zgodne z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.).

Zapotrzebowanie można zgłaszać osobiście, telefonicznie pod numerem tel. 29 761 40 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

czwartek, 09-11-2023, 07:38 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 54
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011