Gmina Goworowo

dziś jest: 24 stycznia 2022
Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała
Oferta dla osób fizycznych

ogłasza

nabór wniosków na dofinansowanie

BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


w formie dotacji do 45% kosztu zadania

Program skierowany jest do osób fizycznych!

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.wfosigw.pl
w zakładce Obsługa beneficjenta/ Nabory wniosków w ramach programów.
lub tel. (22) 853-53-21 wew.109,108 ,107,223,278.

Liczba odsłon: 1731
ZGŁASZANIE SZKÓD

WÓJT GMINY GOWOROWO INFORMUJE PRODUCENTÓW ROLNYCH, POSZKODOWANYCH PRZEZ HURAGAN W DNIU 20.07.2011 r. (DOT: BUDYNKÓW SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI ROLNEJ I UPRAW ROLNYCH – OKREŚLONY W PROCENTACH STOPIEŃ ZNISZCZEŃ MUSI BYĆ WYŻSZY NIŻ 30 % ŚREDNIEJ ROCZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ CAŁEGO GOSPODARSTWA LUB DZIAŁU SPECJALNEGO PRODUKCJI ROLNEJ) O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU W TERMINIE 20 DNI OD DNIA WYSTĄPIENIA HURAGANU. ZGŁOSZENIE POWINNO ZOSTAĆ ZŁOŻONE
W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO, UL. OSTROŁĘCKA 21, POKÓJ NR 20 NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU WNIOSKU O SZACOWANIE SZKÓD.

Wniosek o oszacowanie szkód

poniedziałek, 01-08-2011, 10:23 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1585
Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie

Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Samozatrudnienie

skutecznym sposobem na bezrobocie”

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie rozpoczyna II nabór kandydatów do projektu „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”
realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czwartek, 28-07-2011, 10:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2603
Nawałnica w gminie Goworowo

W dniu 20 lipca 2011 roku w godzinach popołudniowych w miejscowościach:
Kruszewo, Jawory Wielopole, Jawory Stare, Jawory Podmaście, Lipianka, Brzeźno Kolonia, Czernie, Pokrzywnica, Wólka Brzezińska, Borki, Pasieki, Jemieliste, Kaczka przeszła nawałnica, która wyrządziła ogromne szkody.
Zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze.W wyniku zniszczenia linii energetycznych i stacji transformatorowej wystąpiły przerwy w dostawie prądu i wody.Szkody zostały wyrządzone w drzewostanie oraz kompleksach leśnych.Straty wystąpiły także w uprawach polowych.

Nawałnica w Gminie Goworowo

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że osoby, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego podczas nawałnicy w dniu 20 lipca 2011r. a nie są w stanie naprawić szkód z ubezpieczenia – mogą składać wnioski o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

Wnioski będą rozpatrywane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego obowiązującego w pomocy społecznej.

Z up. Wójta
Hanna Siekierska
Specjalista pracy socjalnej.

 

piątek, 22-07-2011, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2077
Zmiana punktu obsługi rolników

Wójt Gminy Goworowo informuje, że:

 

GMINNY PUNKT OBSŁUGI ROLNIKÓW W ZAKRESIE
INDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

od dnia 1 sierpnia 2011r. przeniesiony do GOKSIR ul. Szkolna 16a (stary urząd)

czwartek, 21-07-2011, 12:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1767
Zaproszenie na szkolenie „Znajomość języka migowego”

Z przyjemnością informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r. realizuje projekt pn. „Znajomość języka migowego to lepsza pozycja na rynku pracy”.

środa, 20-07-2011, 15:29 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2162
Noc z gwiazdami pod gwiazdami

środa, 20-07-2011, 09:34 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2289
Zaproszenie do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla budowy boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Projekt budowlany wraz z całą dokumentacją dostępny jest w wersji elektronicznej w zakładce „Zamówienia publiczne”. Potencjalny oferent powinien dysponować osobami, uprawnionymi do pełnienia nadzoru inwestorskiego w określonych projektem branżach. Oferty cenowe należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo bądź faxem: (29) 761-40-43 do dnia 19 lipca 2011 roku do godz. 9:00.

piątek, 15-07-2011, 09:06 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1831
Odnośnik do WKU w Ostrołęce

środa, 13-07-2011, 08:49 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2357
„Edukacja w każdym CAL-u”

 

Rekrutacja do projektu

„Edukacja w każdym CAL-u. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji CAL

w Goworowie”

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji CAL w Goworowie informuje o trwającej rekrutacji do projektu „Edukacja w każdym CAL-u. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji CAL w Goworowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w 2011 roku.

 

Działaniami projektowymi mogą zostać objęte osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo – w tym osoby uczące lub kształcące się, zatrudnieni – w tym rolnicy, zatrudnieni w administracji publicznej, pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji i osoby z terenów wiejskich.

wtorek, 12-07-2011, 12:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1941
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011