Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
     
HARMONOGRAM DYŻURÓW TRENERÓW (ANIMATORÓW) NA ORLIKU

w dniach od 6 lipca (sobota) do 12 lipca (piątek) 2013 r.

– sobota 06.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1200 do godz. 2200;

– niedziela 07.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1200 do godz. 2200;

– poniedziałek 08.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1400 do godz. 2200;

– wtorek 09.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1400 do godz. 2200;

– środa 10.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1400 do godz. 2200;

– czwartek 11.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1400 do godz. 2200;

– piątek 12.07.2013r. – p. J. Mulawka od godz. 1400 do godz. 2200;

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zajęciach i korzystania z obiektu sportowego – „Moje boisko Orlik 2012”

piątek, 05-07-2013, 08:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2055
Informacja dotycząca pojemników należących do firmy Veolia

Przedstawiamy pismo, jakie wpłynęło w dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy Goworowo z firmy Veolia – Usługi dla środowiska.
veolia_20130704

czwartek, 04-07-2013, 16:23 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1470
INFORMACJA

Urząd Gminy Goworowo informuje mieszkańców, że firma obsługująca gminę Goworowo  MPK Sp. z o o. ul. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka zaopatrzyła sołtysów w worki na odpady komunalne,  które to można pozyskać od sołtysów. W przypadku gdy zabraknie worków proszę o wystawienie śmieci we własnych workach. MPK odbierze każdą ilość wystawionych śmieci.

 

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

środa, 03-07-2013, 12:04 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1578
OSTATECZNA INFORMACJA O NABORZE

LOGO LGD na stronę internetową

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Zaścianek Mazowsza”   

środa, 03-07-2013, 10:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1419
ZAŁÓŻ FIRMĘ Z WUP IV

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce rozpoczął realizację projektu systemowego „Załóż firmę z WUP IV” w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie przyznanych 35 jednorazowych dotacji na założenia działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego oraz dla miasta Ostrołęki.

Przyjmowanie dokumentów  aplikacyjnych odbędzie się w lipcu 2013 r. Regulamin Rekrutacji kandydatów/kandydatek do projektu oraz Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego wraz z dokładnym terminem rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej                              http://wup.mazowsze.pl/new/?filia=ostroleka.

wtorek, 02-07-2013, 09:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1455
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

goworowo harmonogram-1

 

czwartek, 27-06-2013, 11:19 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2345
INFORMACJA

pismo goworowo

wtorek, 25-06-2013, 15:12 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1386
UWAGA – zmiany systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 roku.

Z dniem 1 stycznia 2013r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „Poś”, w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286, 287 i 289 Poś, podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

wtorek, 25-06-2013, 10:05 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1586
KONKURS „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 

wtorek, 25-06-2013, 10:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1612
XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIV edycji konkursu.

wtorek, 25-06-2013, 08:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1531
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011