Gmina Goworowo

dziś jest: 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
     
Zimowy spacer przez Dzbądzek – Fot. Krzysztof Guzik

[slideshow id=76]

wtorek, 18-12-2012, 14:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2006
ODŚNIEŻANIE

A  P  E  L

DO  MIESZKAŃCÓW GMINY GOWOROWO

 

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY , ŻE ZGODNIE Z ART. 5  USTAWY  Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU  O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ( DZ.U. Z 2012R. POZ. 391) DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NALEŻY;

  • UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA , ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ WŁASNEJ NIERUCHOMOŚCI,

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM  PROSZĘ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  O DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W OBOWIĄZKU, A  W TRAKCIE ODWILŻY USUWAĆ ZWISAJĄCE SOPLE LODU I ZALEGAJĄCY ŚNIEG Z DACHÓW BUDYNKU , KTÓRE  STWARZAJĄ DUŻE ZAGROŻENIE DLA  UŻYTKOWNIKÓW CHODNIKA.

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USZKODZEŃ ( np.; uszkodzeń zdrowotnych , mienia, …,) PEŁNĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZOSTANIE OBCIĄŻONY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.

                                                                                              WÓJT  GMINY

MAŁGORZATA  MARIA  KULESZA

                                                                                           

 

wtorek, 18-12-2012, 10:13 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1433
100 urodziny pana Władysława Ziemka

Pan Władysław Ziemek, mieszkaniec Czarnowa, obchodził 17 grudnia 2012 roku 100 urodziny.
Z tej okazji z życzeniami i kwiatami odwiedzili Jubilata:

  •  Wójt Gminy Goworowo – Małgorzata Maria Kulesza, Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka,
  •  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Hanna Damięcka
  •  Reprezentująca Radę Gminy – radna Hanna Dąbkowska,
  •  Kierownik Placówki KRUS w Ostrołęce – Tadeusz Wiśniewski i Z-ca Kierownika – Eleonora  Borowiecka,
  •  Kierownik Delegatury – Placówki Zamiejscowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Wiesław Opęchowski,
  •  Lekarz Rodzinny Jubilata – Joanna Słomska.

Jubilatowi życzymy przeżycia w zdrowiu kolejnych 100 lat!

wtorek, 18-12-2012, 09:08 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2595
Kunin – jeszcze o Mikołajkach…

Mikołajki uwielbiają wszystkie dzieci i wszyscy dorośli. To wtedy Święty Mikołaj przynosi prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki, które zostawia w czyściutkich bucikach, pod poduszką lub w skarpecie. Mikołaj to postać bardzo tajemnicza, słynie z dobroci, pobożności i hojności. Swoją dobrocią zaraża innych. Wciąż znajduje się wielu ludzi, którzy chcą zostać Mikołajami, aby nieść radość innym.

6 grudnia 2012r. stał się dla wszystkich dzieci w Szkole Podstawowej w Kuninie dniem wyjątkowym.

poniedziałek, 17-12-2012, 20:31 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 2705
Kunin – dbamy o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przed komputerem to jedno z najważniejszych zadań w Szkole Podstawowej w Kuninie. Dbamy o to niezwykle starannie. Młodzież ma możliwość korzystania ze szkolnej sieci Wi-Fi, której treści podlegają stałej kontroli. Szkoła posiada legalne, systematycznie aktualizowane oprogramowanie systemowe, antywirusowe oraz filtrujące treści stron internetowych, a na lekcjach uczniowie przechodzą odpowiedni instruktarz. Jednakże na tym działania naszej szkoły się nie kończą…

poniedziałek, 17-12-2012, 20:17 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 2645
Informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uprzejmie informuję, że zakończony został pierwszy etap prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego. W efekcie tych prac powstał dokument pt. Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, który stanowi wstępny element identyfikacji obszarów wsparcia. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie projektu pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r., oraz dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi). Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego RPO WM 2014-2020 jest przede wszystkim projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze.

Wraz z zatwierdzeniem Założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w dniu 27 listopada br, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o poddaniu ww. dokumentu procesowi konsultacji społecznych.

W związku z powyższym, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w procesie konsultacji projektu Założeń do RPO WM na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.rpo.mazovia.pl. Uwagi i wnioski do projektu Założeń do RPO WM na lata 2014-2020 można zgłaszać za pomocą formularza, przesyłając go na adres mailowy: konsultacie.rpo@mazovia.pi. Konsultacje będą prowadzone w dniach od 3 – 21 grudnia 2012 r. W późniejszym terminie konsultacjom społecznym zostanie poddany również projekt RPO WM 2014-2020.

Zakładka RPO WM 2014-2020 na stronie internetowej www.rpo.mazovia.pl, stanowiła będzie podstawowe źródło informacji nt. przebiegu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zachęcam Państwa do śledzenia stanu przygotowywania Programu oraz do aktywnego udziału w konsultacjach dokumentów, które będą powstawały w kolejnych etapach prac.

Jednocześnie, polecam Państwa uwadze, niedawno uruchomiony Mazowiecki Bank Projektów. Jest to aplikacja umożliwiającą zgłaszanie wstępnych propozycji projektów do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020 — (www.bankproiektow.mazovia.pl). Mazowiecki Bank Projektów stanowi m.in. jedno z narzędzi identyfikacji projektów kluczowych oraz pozwoli na dostosowanie zapisów programu do Państwa oczekiwań.

 

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

poniedziałek, 17-12-2012, 07:52 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2347
INFORMACJA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO w GOWOROWIE dot. JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim /Dz. U. Nr 90, poz. 450 z  późn. zm./

Aby rozpocząć procedurę nadania Medali należy w Urzędzie Stanu Cywilnego

właściwym ze względu na miejsce zameldowania, złożyć skrócony odpis aktu

zawarcia małżeństwa / jeżeli akt małżeństwa nie jest sporządzony w Urzędzie

Stanu Cywilnego w Goworowie /oraz  – do wglądu – dowody osobiste obojga

małżonków.

Rola Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do  Wojewody Mazowieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP  o nadanie odznaczenie za długoletnie pożycie małżeńskie

/ Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów Dz. U. Nr 90, poz. 453/.

Urząd Stanu Cywilnego po przyznaniu odznaczeń i ich odebraniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, organizuje uroczystość,

podczas której odznaczenia wręcza Jubilatom w Imieniu Prezydenta RP – Wójt Gminy.

Jubilaci, którzy do końca 2012 roku złożą wymagane dokumenty, zostaną ujęci w procedurze nadania odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie w 2013 roku.

                                                                              Hanna Damięcka

                                                                 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek, 17-12-2012, 07:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1938
Spotkanie opłatkowe

Wójt Gminy Goworowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Goworowie serdecznie zapraszają w dniu 23 grudnia 2012 r. na SPOTKANIE OPŁATKOWE Osoby Samotne, Niepełnosprawne, a także wszystkich należących do Grup Wsparcia: Samotnych Matek, Rodzin Wielodzietnych, Seniorów, Osób Niepełnosprawnych działających na terenie gminy Goworowo.

Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11:00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Po Mszy Świętej zapraszamy do Restauracji „Relaks” w Goworowie na Spotkanie Opłatkowe z władzami Gminy i Parafii działających na terenie Gminy Goworowo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

piątek, 14-12-2012, 14:59 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 2279
Informacja o spotkaniu z twórczynią ludową

19 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie organizuje warsztaty – własnoręczne ozdoby świąteczne „Boże Narodzenie w sztuce ludowej” z panią Czesławą Lewandowską.

piątek, 14-12-2012, 14:07 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2251
Informacja dotycząca wystawy prac w konkursie plastycznym „Herb Gminy Goworowo”

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie zaprasza chętnych do obejrzenia prac pokonkursowych do czytelni w swojej siedzibie.

piątek, 14-12-2012, 13:57 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2828
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011