Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
p-02 Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko

inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 19 , I piętro.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Dowód opłaty skarbowej.
  • Ewentualny orientacyjny szkic lub mapa działki.

Opłaty

1.Opłata skarbowa – 17 zł.
a) od wypisu; do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron 50 zł,
b) od wyrysu:
-za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
-nie więcej niż 200 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 i 43 w. 34

Termin załatwienia; do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz.783, z późniejszymi zmianami ),
-art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U.2016, poz. 778 z późniejszymi zmianami)

Wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011