Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
p-03 Wydanie zaświadczenia o zgodności użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko
inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 19 , I piętro.

Wymagane dokumenty

 • Wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Dowód opłaty skarbowej.
 • Mapa ewidencyjna lub sytuacyjna działki.

Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 23

 • Termin załatwienia; do 14 dniTryb odwoławczy
 • Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 • Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz.783, z późniejszymi zmianami )
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; (Dz.U.2016, poz. 290 z późniejszymi zm.).
 • Wniosek do pobrania
poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011