Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
p-13 Zameldowanie/wymeldowanie pobyt stały lub czasowy na podstawie decyzji administracyjnej

Stanowisko

podinspektor ds. ewidencji ludności i kancelaryjnych, pokój nr 23 , I piętro.

Wymagane dokumenty

– wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
– wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
– akt notarialny potwierdzający własność lokalu.

Opłata – 10 zł

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 wew. 40

Termin załatwienia: do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993) i ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

Do pobrania :

wniosek o zameldowanie

wniosek o wymeldowanie

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011