Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2023
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
p-14 Udostępnienie danych osobowych ( wydanie poświadczenia zameldowania)

Żeby uzyskać dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL złóż wniosek.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

  • dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, wezwanie przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia i decyzje innych organów);
  • dokument, który potwierdza Twój interes faktyczny. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, musisz przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych osoby. Pamiętaj, w tym przypadku informacje dotyczące osoby możesz uzyskać wyłącznie, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
  • dowód opłaty za udostępnienie danych;

jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki – pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłaty

  • za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL – 31 zł;
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną – 17 zł;

Termin i sposób załatwienia

Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Stanowisko

podinspektor ds. ewidencji ludności i kancelaryjnych, pokój nr 23 , I piętro.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 wew. 40

Podstawa prawna

  • ustawa ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL;
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
  • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011