Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-15 Nadawanie lub zmiana numeru PESEL

Stanowisko

podinspektor ds. ewidencji ludności i kancelaryjnych, pokój nr 23 , I piętro.

Wymagane dokumenty

– odpis aktu urodzenia dziecka z USC (dla noworodka),
wniosek o nadanie numeru PESEL

 

Opłaty – nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 wew. 40

Termin załatwienia:
– dla noworodków niezwłocznie,
– na wniosek do 7 dni.

Tryb odwoławczy : Nie dotyczy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późn. zmianami).

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011