Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-16 Wpis/zmiana/informacja o zawieszeniu/informacja o wznowieniu/zawiadomienie o zaprzestaniu/ działalności gospodarczej

Stanowisko

inspektor ds. działalności gospodarczej i profilaktyki rozwoju problemów alkoholowych pokój nr 1

Wymagane dokumenty

Do pobrania CEIDG-1 Wniosek dzial.gosp

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.41

Termin załatwienia: do 3 dni,

Tryb odwoławczy :

Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od decyzji administracyjnej przysługuje prawo odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej art.7b ust. 1 art. 7d ust.1( Dz.U. z 1999 r. Nr 101 , poz.1178 z późn. zm.).

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011