Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
p-20 Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Stanowisko
inspektor ds. działalności gospodarczej i profilaktyki rozwoju problemów alkoholowych pokój nr 1

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta i gminy,

Do wniosku dołącza się:
– kserokopię licencji,
– proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
– schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
– potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
– zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
– cennik, wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy zależy od okresu ważności zezwolenia:
– do 1 roku – 100 zł.
– do 2 lat – 150 zł.
– do 3 lat – 200 zł.
– do 4 lat – 250 zł.
– do 5 lat – 300 zł.
– a dla przewozu regulowanego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % powyżej opłaty.

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.41

Termin załatwienia: do 30 dni,

Tryb odwoławczy :
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce

Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011