Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
p-26 Podatek akcyzowy od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługujący producentowi rolnemu.

Stanowisko
Kierownik referatu budżetu i finansów, pokój nr 8 , parter.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2.Faktury VAT albo potwierdzone przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
3.Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.28

Termin załatwienia:
do 30 dni,

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011