Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
p-35 Zaświadczenia dla władz kościelnych stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

1.Dowody osobiste osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia.
2.Odpisy skrócone aktów urodzenia.
3.Osoby rozwiedzione dodatkowo odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
4.Wdowiec /wdowa/ – odpis aktu małżeństwa i zgonu.

Opłaty
1.84 zł. za sporządzenie aktu małżeństwa,
2.22 zł. za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

Uwagi:
Osoby, które ubiegają się o wydanie zaświadczenie muszą zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z art. 54, ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo– parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 161 poz. 1688 z późn. zmianami),
Art. 4′ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego– ustawa z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011