Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-36 Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
2.Dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
3.Odpis skrócony aktu urodzenia.
4. Osoby rozwiedzione dodatkowo odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
5. Wdowiec /wdowa/ – odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu.
6. Dokładne dane obcokrajowca, z którym zostanie zawarty związek małżeński za granicą /imiona, nazwisko, data urodzenia, imiona i nazwiska rod. rodziców/.

Opłaty

38 zł. za wydanie zaświadczenia.

Uwagi:

Osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia musi zgłosić się osobiście. Dotyczy obywateli polskich, ale też cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, którzy nie mają obywatelstwa żadnego państwa, a zamierzają zawrzeć małżeństwo za granicą.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo – parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ( t. jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 161, 1688 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011