Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
p-37 Odpis skrócony, zupełny aktu; urodzenia,małżństwa lub zgonu

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
– druk do wypełnienia dostępny w Urzędzie.
2. Dowód osobisty, a w przypadku osoby, której akt nie dotyczy należy też wykazać pokrewieństwo ze wskazaną osobą lub interes prawny w uzyskaniu dokumentu.

Opłaty

– 22 zł. za odpis skrócony i na druku wielojęzycznym,
– 33 zł. za wydanie odpisu zupełnego.

Uwagi:

Zwolnione są od opłaty skarbowej między innymi:
– odpisy wydawane do dowodu osobistego,
– odpisy wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu w ilości 3 egz.

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane między innymi w sprawach:
– alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia,
– zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
– dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo – parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t. jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

środa, 01-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011