Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-39 Decyzja w sprawie skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
2. Dokument tożsamości osoby składającej wniosek,
3. Dokument, na podstawie którego składający podanie o skrócenie terminu, ubiega się o wydanie decyzji /np. zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży, stanie zdrowia, konieczności hospitalizacji itp./.

Opłaty

39 zł. – za wydanie decyzji.

Uwagi:

Przyczyny, z powodu których można ubiegać się o skrócenie terminu na zawarcie związku małżeńskiego, muszą być bardzo ważne dla stron. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo – parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Niezwłocznie

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

środa, 01-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011