Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-40 Sporządzenie aktu urodzenia

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

1.Zgłoszenie urodzenia noworodka wydane przez Zakład Opieki Zdrowotnej,
2.Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
3.Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka – w przypadku matki samotnej/ panna/.
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie męża w sytuacji, gdy matką jest rozwiedziona lub wdowa.
5. Dowody osobiste rodziców dziecka.

Opłaty

Zwolnione od opłaty skarbowej

Uwagi

W celu sporządzenia aktu urodzenia dziecka matka lub ojciec dziecka muszą osobiście zgłosić się do USC

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo – parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

środa, 01-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011