Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-41 Sporządzenia aktu zgonu

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
1.Karta zgonu osoby zmarłej wystawiona przez lekarza,
2.Dowód osobisty osoby zmarłej, książeczka wojskowa mężczyzny poniżej 60 lat.

Opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej

Uwagi:
Zgłoszenie zgonu dokonuje osoba bliska osobiście, która posiada kartę zgonu.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo – parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

środa, 01-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011