Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
p-42 Decyzja w sprawie wpisania do ksiegi stanu cywilnego treści aktu cywilnego sporzadzonego za granicą

Stanowisko
Inspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 8 , parter.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty
– za zaświadczenie 17,00 zł (w niektórych sprawach zaświadczenia są zwolnione – szczegółowe informacje w pok. nr 8 tel. 769 37 38)

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.38

Termin załatwienia:
do 7 dni

Tryb odwoławczy :
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie . Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.

Podstawa prawna
Art.306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.)

czwartek, 02-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011