Gmina Goworowo

dziś jest: 30 listopada 2023
Imieniny: Andrzeja, Justyny, Konstantego
p-43 Decyzja w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
2.Dowód osobisty osoby wnioskującej,
3.Dokumenty stanowiące podstawę sprostowania błędu:
– sprostowanie aktu urodzenia dokonuje się na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa rodziców / w przypadku dziecka panieńskiego – aktu urodzenia matki/,
– sprostowanie aktu małżeństwa dokonuje się na podstawie odpisów zupełnych aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński,
– sprostowanie aktu zgonu dokonuje się na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia osoby, której dotyczy akt.

Opłaty
39 zł. – za wydanie decyzji

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy – parter- pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goworowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t. jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. jedn.z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 ze
zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

czwartek, 02-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011