Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-44 Decyzja w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o uzupełnienie treści aktu, który nie zawiera wszystkich danych, jakie powinny być w nim zamieszczone,
2.Dowód osobisty składającego wniosek,
3.Dokumenty stanowiące podstawę uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

Opłaty
39 zł. – za wydanie decyzji

Uwagi:
W toku postępowania administracyjnego ustala się dane, które powinny być wpisane w akcie stanu cywilnego, przede wszystkim na podstawie dowodu z dokumentów. Są to najczęściej wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa uzupełnia się na podst. aktów urodzenia nupturientów, a akt zgonu na podst. aktu urodzenia osoby, której akt dotyczy.
Dowodami w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego mogą też być zeznania świadków lub inne aniżeli odpisy aktów stanu cywilnego dokumenty, mające moc dokumentu urzędowego.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy – parter- pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia; Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goworowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. jedn.z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t. jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

czwartek, 02-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011