Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
p-45 Zmiana imienia i nazwiska

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
1.Wniosek w sprawie zmiany imienia lub nazwiska z uzasadnieniem,
2.Dowód osobisty wnioskodawcy,
3.Odpis zupełny aktu urodzenia, a dla osób o stanie cywilnym żonaty/zamężna również odpis zupełny aktu małżeństwa.
4.Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli wnioskuje się o zmianę nazwiska z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dzieci.

Opłaty
37 zł. – za wydanie decyzji

Uwagi:
Zmianę imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Wniosek o zmianę podlega uwzględnieniu szczególnie, gdy zmiana dotyczy imienia lub nazwiska ośmieszającego, na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, lub na imię czy nazwisko, które wnioskodawca używa od dłuższego czasu. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona, po zmianie nazwiska, nie może ono składać się z więcej niż dwóch członów.
Wniosek składa się osobiście .

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy Goworowo – parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goworowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska ( Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

środa, 01-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011