Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
Cyfrowa Gmina – Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla urzędników

Informujemy, że w ramach realizowanego przez Gminę Goworowo projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-UE w dniach 07-23.08.2023r. odbędą się szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników administracji publicznej.

Szkolenia prowadzone są w trybie online przez firmę Staark Project Arkadiusz Stawczyk z Zielonej Góry.

czwartek, 03-08-2023, 10:53 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 210
Cyfrowa Gmina – podpisanie umów na dostawę sprzętu, oprogramowania oraz usług z branży IT

Informujemy, że w zakresie realizowanego przez Gminę Goworowo projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-UE. w przedmiocie ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz usług z branży IT dla jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” podpisano łącznie 6 umów.
W części 1 z firmą g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z Kutna z ceną ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 89 740,80 zł brutto.
W części 2 z firmą LEMFAX PHU Joanna Godlewska z Łomży z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 19 680,00 zł brutto.
W części 3 z firmą Trol Intermedia Sp. z o.o. z Wronek z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 9 840,00 zł brutto.
W części 4 z firmą USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z Legionowa z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 35 547,00 zł brutto.
W części 5 z firmą Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ALFA Sp. o.o. ze Szczecina z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 14 022,00 zł brutto.
W części 6 z firmą Staark Project Arkadiusz Stawczyk z Zielonej Góry z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 800,00 zł brutto.

środa, 02-08-2023, 10:33 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 177
OGŁOSZENIE – Dostawa serwerów w ramach grantu Cyfrowa Gmina – II przetarg

Numer sprawy: RI.271.10.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:                                      

„Zakup serwerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 01-08-2023, 09:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 223
OGŁOSZENIE – Dostawa serwerów w ramach grantu Cyfrowa Gmina

Numer sprawy: RI.271.9.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup serwerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 18-07-2023, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 221
OGŁOSZENIE – Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina

Numer sprawy: RI.271.8.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup sprzętu i usług w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

Wybór najkorzystniejszej oferty część 3

Wybór najkorzystniejszej oferty część 4

Wybór najkorzystniejszej oferty część 5

Wybór najkorzystniejszej oferty część 6

Wybór najkorzystniejszej oferty część 7

wtorek, 20-06-2023, 15:42 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 218
Informacja

czwartek, 01-12-2022, 09:54 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 418
Cyfrowa Gmina – diagnoza cyberbezpieczeństwa

Informujemy, że Gmina Goworowo zleciła audyt bezpieczeństwa informacji, polegający na diagnozie cyberbezpieczeństwa zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu grantowego: Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrow.

Wykonawcą jest firma: INVICTA Anna Pawłowska z siedzibą przy ulicy Klaudyny 38/114, 01-684 Warszawa

 

 

piątek, 30-09-2022, 08:34 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 744
Granty PPGR

piątek, 02-09-2022, 12:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 860
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Zakup oraz dostawa laptopów, komputerów i tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – OPZ komputer stacjonarny

Załącznik nr 9 – OPZ laptop

Załącznik nr 10 – OPZ tablet

Załącznik nr 11 – OPZ ubezpieczenie

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19-07-2022, 14:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 718
Gmina Goworowo podpisała umowę w ramach projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Gmina Goworowo podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze 4569/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT –EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Łączna kwota przyznanego grantu to: 246.330 złotych.

Projekt będzie realizowany do dnia 30.09.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane niżej wymienione działania:

  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa.
  • Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
  • Przygotowanie internetowego portalu podatkowego.
  • Przygotowanie portalu obejmującego elektroniczne biuro obsługi oraz zawierającego formularze online.
  • Przygotowanie nowej strony internetowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1.
  • Szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.
czwartek, 07-04-2022, 14:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 700
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011