Gmina Goworowo

dziś jest: 09 lutego 2023
Imieniny: Apolonii, Rajnolda, Mariana
Kolejowe ABC

Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jej nadrzędnym celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że nasze przedszkole w tym roku szkolnym zostało zakwalifikowane do tej kampanii.

22 października 2021 r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia online, podczas których przedszkolaki przypomniały sobie znaczenie znaków drogowych, zwłaszcza tych stawianych przed przejazdami kolejowymi. Poznały ważne numery alarmowe i piktogramy spotykane na dworcu i w pociągu. W trakcie spotkania oglądały filmy, słuchały piosenek, rozwiązywały zagadki, dzięki którym poznały zasady prawidłowego zachowania się w pobliżu torów, w pociągu i peronie. Spotkanie to było również świetną okazją do poznania pracy maszynisty.

Przedszkolakom bardzo podobały się zajęcia. Żałowały jednanie tego, że przez pandemiczne obostrzenia nie mogły spotkać się z maskotką kampanii „Rogatkiem”.

Organizator i opracowanie: Wiesława Wasilewska

czwartek, 02-12-2021, 12:40 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 855
11 LISTOPADA – PRZEDSZKOLAKI PAMIĘTAJĄ
10 listopada 2021 roku obchodziliśmy W naszym przedszkolu   Święto Niepodległości. Z tej okazji  grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.
By godnie uczcić to wyjątkowe święto przedszkolaki pod kierunkiem swoich pań przygotowały program artystyczny, w trakcie  którego grupa 4-5-latków zaprezentowała przedstawienie pt. „A było to tak…”, Mali aktorzy  wcielili się  m.in. w rolę żołnierzy z roku 1916, marszałka Piłsudskiego, wnuków  wsłuchujących się w opowieść dziadka o losach żołnierzy walczących o niepodległość Polski. W trakcie programu artystycznego można było również usłyszeć piosenki : „Jesteśmy Polką i Polakiem” oraz  „Co to jest niepodległość”. Przedszkolaki zatańczyły także krakowiaka. Grupa 3-4-latków równie pięknie zaprezentowała się w tańcu „Przepióreczka”. Poza tańcem maluchy recytowały wiersze opowiadające o historii Polski, zaśpiewały piosenkę pt.”Piękna nasza Polska cała”.  Na zakończenie wszystkie dzieci dumnie odśpiewały  hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Po części artystycznej dzieci udały się  na pobliski cmentarz i do parku, gdzie w hołdzie poległym żołnierzom złożyły symboliczne kwiaty i zapaliły znicze.

Opracowała:Wiesława Wasilewska

czwartek, 02-12-2021, 12:30 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 555
Działasz lub chcesz działać społecznie? Poznaj przepisy!

4 grudnia br. w Goworowie odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich pt. „Prawno-księgowe aspekty funkcjonowania KGW”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pt. „Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego realizowanego przez partnerstwo czterech organizacji: LGD „Zaścianek Mazowsza”, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Stowarzyszenia Projekt Radomir i LGD „Zielone Sioło”.

Chęć udziału można zgłaszać telefonicznie pod numerem 793-310-121 lub 29 767 18 25.

Program szkolenia – pobierz

czwartek, 02-12-2021, 10:44 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 398
Próbna ewakuacja w szkole w Pasiekach

 

17 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach została przeprowadzona próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Słychać syrenę miejscowej OSP. Na sygnale przyjeżdża samochód strażacki OSP w Pasiekach.

Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli udają się w bezpieczne miejsce na boisku szkolnym. Wszystko odbywa się sprawnie, bez paniki, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Warto podkreślić , że wszyscy wykonali zadanie  z dużym zdyscyplinowaniem.

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia ludzie często reagują paniką, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą, jak się zachować, gdzie znajdują się drogi ewakuacji. 

Przeprowadzenie takich ćwiczeń ma na celu sprawdzenie znajomości planu ewakuacyjnego, oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru.

Ćwiczenia próbnej ewakuacji przeprowadzone we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pasiekach z pewnością były dla dzieci dużym przeżyciem i doświadczeniem.

Tekst: M. Fidelis

piątek, 26-11-2021, 12:10 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 323
Wycieczka do Warszawy

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyła się wycieczka uczniów klas IV-VIII do Warszawy.

Głównym celem wycieczki było poznanie warunków życia królów Polski.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć Zamek Królewski w Warszawie od wewnątrz wędrując przez kolejne komnaty zamku.

Wszyscy byli bardzo zainteresowani tym co zobaczyli, a także podziwiali obrazy i meble tam znajdujące się.

Bardzo duże wrażenie na uczniach zrobiła wizyta w sali tronowej. Większość żałowała, że nie może spróbować czy wygodnie siedzi się na tronie królewskim.

Następnie wszyscy odwiedzili Syrenkę Warszawską, która znajduje się na Rynku Starego Miasta. Wędrując uliczkami Starówki, przez kamienne schodki zobaczyliśmy jak wyglądały mury obronne Warszawy, a następnie odwiedziliśmy pomnik Małego Powstańca i Jana Kilińskiego.

Po drodze uczniowie byli świadkami zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Następnie odwiedziliśmy Łazienki Królewskie, gdzie po podziwianiu Pałacu na wodzie dotarliśmy do pomnika Fryderyka Chopina,  tam wysłuchaliśmy fragmentu twórczości naszego kompozytora.

W końcowej części naszego zwiedzania odwiedziliśmy Belweder
i pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Mc Donald, gdzie spróbowaliśmy nowości – Drwala.

Wszyscy, choć zmęczeni wróciliśmy do swoich domów bardzo zadowoleni.

Tekst: A. Grabowski

Foto: E. Zych

czwartek, 25-11-2021, 11:24 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 417
Zajęcia sportowe w Pasiekach

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Zapobiega ona zaburzeniom rozwoju i zdrowia, a zwłaszcza otyłości. Wychodząc naprzeciw problemom Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało program pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy”, który jest systemowym wsparciem organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Od lutego 2021 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia sportowe w ramach tego programu. Zajęcia zapewniają uczniom wszechstronny rozwój. Prowadzone są w różnorodny formach stymulujących aktywność sportowo-rekreacyjną uczestników.

Tekst, foto: M. Długołęcka

czwartek, 25-11-2021, 11:14 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 646
Konferencja o nadorzańskiej szlachcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji historycznej o ziemiach nadorzańskich pt.: „Od przeszłości do współczesności” objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz naukowym patronatem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika.

Wydarzenie odbędzie się 27 listopada 2021 roku w Centrum Konferencyjno – Bankietowym „Zielony Zakątek” w Susku Starym i skierowane jest do osób związanych z sektorem społecznym z terenu gmin członkowskich: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn.

REKRUTACJA:

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 23 listopada 2021 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu decyduje poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, następnie kolejność zgłoszeń. Biuro LGD, po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktuje się z Państwem telefonicznie i poinformuje o wyniku rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij

Program konferencji – pobierz

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do wysłuchania referatów wygłoszonych przez grono znamienitych osobowości, historyków. W programie:

poniedziałek, 15-11-2021, 12:32 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 424
103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie.I ludzkość cała. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wpływom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia …Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”

Jan Paweł II

10 listopada 2021 roku odbył się w naszej szkole apel poświęcony wyjątkowemu wydarzeniu historycznemu – 103 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Aby godnie uczcić pamięć wydarzeń  związanych z wieloletnią niewolą naszego narodu odśpiewaliśmy hymn państwowy w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”.

Następnie uczniowie klasy VIII zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który dostarczył zebranym wielu emocji i wzruszeń. Na tle patriotycznej dekoracji uczniowie recytowali utwory poetyckie opatrzone bogatym komentarzem historycznym, a patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru sprawiły, że akademia przybrała jeszcze bardziej uroczysty i patriotyczny charakter.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników.

To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Po zakończeniu części artystycznej młodzi artyści zostali nagrodzeni gromki brawami, a z ust dyrektora szkoły Pana Adama Grabowskiego– popłynęło wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem uczniów i organizatorów.

Tekst: M. Długołęcka

Foto: A. Ruszczyk

środa, 10-11-2021, 19:23 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 368
#Szczepimy się!!!

W dniu 08.11.2021 roku uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Pasiekach przystąpili do akcji    informacyjno-edukacyjnej na temat szczepień przeciwko SARS-COV2. Wstępem do zajęć było przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat koronawirusa, przygotowanej przez uczniów klasy VIII, z której uczestnicy dowiedzieli się istotnych informacji na temat zapobiegania chorobie, stosowanych środkach ostrożności oraz możliwości poddania się szczepieniom ochronnym. Następnie uczniowie rozwiązywali quiz on-line, w którym wykazali się zdobytą wiedzą. Ostatnim z etapów akcji było wykonanie plakatów promujących akcję szczepień.

W trakcie zajęć został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem WIRUSA W KORONIE ZE SZKOŁY PRZEGONIĘ, w którym I miejsce zajęła Nikola Kowalska z klasy II. Dwa II miejsca przyznano Nikoli Wilamowskiej i Amelii Zalewskiej z klasy I, III miejsce zajęły Nikola Oleksiak i Oliwia Śniadała z klasy I. Na wyróżnienie zasłużyła praca Mai Gałązki z klasy I.

Uczestnikom konkursu gratulujemy, a uczestnikom akcji dziękujemy za udział w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu.

Tekst: A. Ruszczyk

Foto: M. Długołęcka

poniedziałek, 08-11-2021, 18:16 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 480
Konkurs na najciekawszą dynię

29 października został rozstrzygnięty konkurs na najciekawsza dynię,  którego organizatorem była pani Ewelina Zych. Pomysłowość  oraz kreatywność  uczestników konkursu przeszła najśmielsze oczekiwania jury w składzie: p. Ewelina Zych, p. Anna Ruszczyk oraz Ewa Grabowska. Dynie nie tylko przybierały różne postaci, ale również zachwycały różnorodnością materiałów  i kolorów.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe,  wymagały wielkiego nakładu pracy oraz czasu na ich wykonanie, więc trudno było wyłonić zwycięzców. Uczniowie za swoje pracy otrzymali nagrody rzeczowe.

wtorek, 02-11-2021, 10:16 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 469
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011