Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
Pasieki – Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości. Poniżej kilka słów o programie oraz wykaz zakupionego do tej pory sprzętu i kilka słów na temat zajęć na jakich zostanie wykorzystany.

 O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

wtorek, 04-10-2022, 12:05 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 342
Informacja o dofinansowaniu w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 „Mazowsze dla sołectw 2022”

środa, 28-09-2022, 15:01 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 303
Remont wakacyjny w Pasiekach

Dzięki dobrej współpracy Szkoły Podstawowej w Pasiekach, a Radą Gminy Goworowo oraz przychylenie się do naszej prośby – Pan Piotr Kosiorek Wójt Gminy Goworowo i Pani Anna Pietras – skarbnik Gminy – złożenie wniosku na dofinansowanie remontu kompleksu kuchennego w ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu”, w Szkole Podstawowej w Pasiekach kompleks kuchenny zyskał nowy wygląd. W okresie wakacyjnym została wyremontowana kuchnia wraz z zapleczem.

Środki finansowe na doposażenie i modernizację kuchni szkolnej, pozyskane zostały z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 76.520,00 zł. oraz 23.140,00 zł. w ramach wkładu własnego z budżetu Gminy Goworowo.

W ramach realizowanego zadania wymieniono glazurę i terakotę, zakupiono m.in. szafę chłodniczą, patelnię elektryczną, kuchnię gazową 4 -palnikową, zmywarkę do naczyń ze zmiękczaczem automatycznym, piec konwekcyjno-parowy.
Zakup sprzętów i modernizacja kuchni pozwolą na przygotowywanie zdrowych i urozmaiconych posiłków dla dzieci, bez tłuszczu, gotowanych na parze.

Dodatkowo wykonano prace związane z remontem instalacji wentylacyjnej, remontem instalacji elektrycznej, instalacji wodno- kanalizacyjnej .

Wykonane zadanie w pełni podniesie standardy żywieniowe w szkole oraz higienę i komfort pracy, a zakupiony sprzęt jest wysokiej jakości i będzie służył przez długi okres czasu.

Tekst: A.Grabowski

Foto: J. Fidelis

środa, 14-09-2022, 16:09 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 386
PLANOWANY PRZEBIEG LINII ENERGETYCZNEJ 400 KV PRZEZ TEREN GMINY GOWOROWO

W załączeniu przedstawiam poglądową mapę przebiegu planowanej linii energetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów na terenie gminy Goworowo. 400 kV na tle gminy Goworowo

wtorek, 25-01-2022, 08:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 870
Informacja o dofinasowaniu

środa, 01-12-2021, 12:09 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 484
Informacja o dofinansowaniu

W ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo” wykonano 1 312,14 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm) i szerokości 5,5 mb z poszerzeniem na łuku do 7,5 mb. Podbudowę jezdni stanowi warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o gr. 10 cm oraz warstwa kruszywa łamanego i kruszywa z rozbiórki istniejącej nawierzchni o gr. 20 cm.  Elementami uzupełniającymi jezdnię są zjazdy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szerokości 0,75 mb. Odwodnienie jezdni stanowi rów.  W przebiegu drogi ustawiono 14 znaków drogowych, poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

czwartek, 07-10-2021, 08:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 527
Kunin – Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kuninie wzięła udział w realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Całkowity koszt modernizacji kuchni i jadalni wyniósł 100 000 zł, wsparcie finansowe z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w kwocie 80 000 zł. oraz 20 000 zł. wkładu własnego.

wtorek, 28-09-2021, 11:17 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1107
Informacja o dofinansowaniu w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

piątek, 24-09-2021, 13:50 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 607
Dofinansowanie na budowę drogi w Kruszewie

 

23 lipca 2021 r. w Ostrołęce podpisana została umowa w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo”. Ze strony rządowej umowę podpisał Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, a Gminę Goworowo reprezentował Pan Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo, przy kontrasygnacie Pani Anny Pietras – Skarbnika Gminy Goworowo. Na mocy podpisanego dokumentu Gmina Goworowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 761 807,17 zł  na wykonanie 1 312,14 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm) i szerokości 5,5 mb z poszerzeniem na łuku do 7,5 mb wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę 1 074 745,96 zł brutto.

wtorek, 27-07-2021, 14:20 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 745
Informacja o dofinansowaniu

piątek, 17-01-2020, 12:09 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1248
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011