Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
Dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 18 marca 2024 r. w Rzewniu podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzbądzek, gmina Goworowo”. Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego dokument podpisały  Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – Członkinie Zarządu Wójewództwa, Gminę Goworowo reprezentował Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo, przy kontrasygnacie Anny Pietras – Skarbnika Gminy Goworowo. Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonana zostanie przebudowa drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 430,00 m.

Zdjęcie: www.facebook.com/gminarzewnie/
wtorek, 19-03-2024, 15:23 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 160
Prawie 600 000,00 zł wsparcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Goworowo
7 marca w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce podpisano 6 umów na dofinansowanie w kwocie 597 408,74 zł złożonych przez Gminę Goworowo wniosków:
1) 90 000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na poprawę bezpieczeństwa na terenie wsi Brzeźno, Damięty, Grabowo i Ponikiew Duża poprzez montaż oświetlenia drogowego oraz na modernizację świetlicy w Jaworach Starych (zaangażowane wsie Jawory Stare i Jawory Podmaście);

2) 5 000,00 zł z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo;

3) 199 986,74 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na rozbudowę drugiej klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance;

4) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 otrzymamy 60 062,00 zł na budowę stawu retencyjnego w Grodzisku Małym oraz 52 360,00 zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia drogowego w Szarłacie;

5) 40 000,00 zł w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024” na modernizację strażnicy w Kuninie;

6) 150 000,00 zł w ramach zadania „OSP-2024” na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo.

poniedziałek, 18-03-2024, 13:52 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 148
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Treść zapytania dostępna tutaj.

Zestawienie ofert nadzór inwestorski

czwartek, 08-02-2024, 13:02 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 183
Informacja o dofinansowaniu
piątek, 29-12-2023, 10:49 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 162
Niebywałe sukcesy Gminy Goworowo – ponad 21 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

Gmina Goworowo ma niewątpliwe powody do dumy – kolejne samorządowe wnioski, przygotowane w Urzędzie Gminy Goworowo i złożone przez Wójta Gminy Goworowo Piotra Kosiorka, znalazły uznanie u decydentów Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na środowym spotkaniu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce z rąk ministra Henryka Kowalczyka odebraliśmy symboliczne promesy o łącznej wartości 8 750 000,00 zł na realizację trzech inwestycji:

– „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” – 2 500 000,00 zł;

– „Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, gmina Goworowo” – 2 000 000,00 zł;

– „Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin – Borki, gmina Goworowo” – 4 250 000,00 zł.

To nie jedyne sukcesy samorządu w pozyskiwaniu środków z Polskiego Ładu. 4 500 000,00 zł pozyskaliśmy na „Budowę i modernizację budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo”, 4 500 000,00 zł na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo”, a 2 085 000,00 zł na „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie „zaprojektuj i wybuduj””. Natomiast w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków akceptację uzyskały przygotowane i złożone przez nas wnioski na „Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie” oraz na  „Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie” z dotacjami w wysokości 1 273 900,00 zł oraz 205 000,00 zł. Z niecierpliwością oczekujemy także na rozstrzygnięcie naboru edycji Rozświetlamy Polskę, gdzie wnioskujemy o 1 635 520,00 zł na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo.

piątek, 13-10-2023, 12:41 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 557
Mazowsze dla sołectw 2023
środa, 27-09-2023, 14:47 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 218
Informacja

piątek, 30-06-2023, 13:54 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 262
Pasieki – Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości. Poniżej kilka słów o programie oraz wykaz zakupionego do tej pory sprzętu i kilka słów na temat zajęć na jakich zostanie wykorzystany.

 O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

wtorek, 04-10-2022, 12:05 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 621
Informacja o dofinansowaniu w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 „Mazowsze dla sołectw 2022”

środa, 28-09-2022, 15:01 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 558
Remont wakacyjny w Pasiekach

Dzięki dobrej współpracy Szkoły Podstawowej w Pasiekach, a Radą Gminy Goworowo oraz przychylenie się do naszej prośby – Pan Piotr Kosiorek Wójt Gminy Goworowo i Pani Anna Pietras – skarbnik Gminy – złożenie wniosku na dofinansowanie remontu kompleksu kuchennego w ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu”, w Szkole Podstawowej w Pasiekach kompleks kuchenny zyskał nowy wygląd. W okresie wakacyjnym została wyremontowana kuchnia wraz z zapleczem.

Środki finansowe na doposażenie i modernizację kuchni szkolnej, pozyskane zostały z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 76.520,00 zł. oraz 23.140,00 zł. w ramach wkładu własnego z budżetu Gminy Goworowo.

W ramach realizowanego zadania wymieniono glazurę i terakotę, zakupiono m.in. szafę chłodniczą, patelnię elektryczną, kuchnię gazową 4 -palnikową, zmywarkę do naczyń ze zmiękczaczem automatycznym, piec konwekcyjno-parowy.
Zakup sprzętów i modernizacja kuchni pozwolą na przygotowywanie zdrowych i urozmaiconych posiłków dla dzieci, bez tłuszczu, gotowanych na parze.

Dodatkowo wykonano prace związane z remontem instalacji wentylacyjnej, remontem instalacji elektrycznej, instalacji wodno- kanalizacyjnej .

Wykonane zadanie w pełni podniesie standardy żywieniowe w szkole oraz higienę i komfort pracy, a zakupiony sprzęt jest wysokiej jakości i będzie służył przez długi okres czasu.

Tekst: A.Grabowski

Foto: J. Fidelis

środa, 14-09-2022, 16:09 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 661
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011