Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych, polegających na czyszczeniu i malowaniu elewacji budynku Urzędu Gminy w Goworowie przy ul. Ostrołęckiej 21.

Zleceniobiorca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wg postanowień zawartych umów. Przed złożeniem oferty zalecane jest wykonanie wizji lokalnej oraz szczegółowe zwymiarowanie robót.

Zakres prac obejmuje:

– ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachu oraz naprawa widocznych uszkodzeń, uzupełnienie brakującej obróbki i drobnych ubytków np. wkrętów na dachu (powierzchnia około 690 m2), wymianę rur spustowych wraz z czyszczakami, naprawę kominów, wymianę wsporników klimatyzatorów,

– ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji, odgrzybianie, odtłuszczanie całego budynku,

– dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną, system ATLAS lub równoważny, kolor do ustalenia z Zamawiającym,

– zabezpieczenie przed uszkodzeniem i ubrudzeniem wszystkich elementów na elewacji budynku, nie będących przedmiotem robót malarskich oraz zabezpieczenie terenu wokół budynku,

– mycie kostki brukowej oraz usuwanie plam po oleju.

Do zapytania dołączono poglądową dokumentację zdjęciową budynku, będącego przedmiotem robót. Rozpoczęcie prac nastąpi z dniem podpisania umowy, a zakończenie po całkowitym wykonaniu inwestycji w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Ofertę cenową za realizację zamówienia wraz z podaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę należy złożyć drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl do dnia 24 maja 2024 roku, do godziny 10.00 Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po wykonaniu prac. Termin płatności faktury – 14 dni.

czwartek, 16-05-2024, 10:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.9.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Budowa stawu retencyjnego w Grodzisku Małym”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Projekt budowlany Grodzisk Mały

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót staw Grodzisk Mały

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie zmiana

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 23-04-2024, 15:20 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 48
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.8.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniłowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Przedmiar robót świetlica Daniłowo

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

poniedziałek, 22-04-2024, 15:42 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 40
Plan postępowań

Plan postępowań 2024 r. wersja 3

poniedziałek, 22-04-2024, 15:38 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 43
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.6.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa drugiej klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4.1 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4.2 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Projekt budowlany

Załącznik nr 7 – przedmiar robót klatka schodowa Lipianka

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 27-03-2024, 15:25 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 72
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.5.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Damięty, Goworowo, Kaczka, Pasieki i Pokrzywnica Kolonia”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4.1 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4.2 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – dokumentacja drogi w miejscowości Goworowo

Załącznik nr 7 – dokumentacja drogi w miejscowości Damięty

Załącznik nr 8 – dokumentacja drogi w miejscowości Kaczka

Załącznik nr 9 – dokumentacja drogi w miejscowości Pasieki

Załącznik nr 10 – dokumentacja drogi w miejscowości Pokrzywnica Kolonia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

poniedziałek, 18-03-2024, 10:03 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271.2.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Projekt architektoniczno – budowlany

Załącznik nr 8 – Rysunki

Załącznik nr 9 – Projekt techniczny

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Załącznik nr 11 – Mapa

Załącznik nr 12 – Plan sytuacyjny

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 09-02-2024, 12:53 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 90
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Treść zapytania dostępna tutaj.

Zestawienie ofert nadzór inwestorski

czwartek, 08-02-2024, 13:02 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 137
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.4.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo”

Ogłoszenie 2024-OJS019-054417-pl

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Edytowalna wersja formularza JEDZ

Załącznik nr 3.1 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3.2 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ ESPD

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia – aktualność informacji

Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw wykonanych

Zmiana treści SWZ 1

Zmiana treści SWZ 1 Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ 3

Zmiana treści SWZ 3 Załącznik nr 3.1 do SWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 26-01-2024, 10:22 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 122
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271.1.2024.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Projekt architektoniczno – budowlany

Załącznik nr 8 – Rysunki

Załącznik nr 9 – Projekt techniczny

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Załącznik nr 11 – Mapa

Załącznik nr 12 – Plan sytuacyjny

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 11-01-2024, 11:00 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 141
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011