Gmina Goworowo

dziś jest: 27 stycznia 2023
Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023

Plan postępowań

piątek, 13-01-2023, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 02-12-2022, 13:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 97
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.18.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 9 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10 – zestawienie nieruchomości na dzień 30.09.2022

Zmiana treści SWZ

Zmieniona treść załącznika nr 1 – formularz ofertowy

Zmieniona treść załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 30-11-2022, 15:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 85
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.16.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 9 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10 – zestawienie nieruchomości na dzień 30.09.2022

Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21-11-2022, 16:20 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 121
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Goworowo

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie nr 2

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie nr 3

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

8.1. UG Goworowo

8.2. GOPS Goworowo

8.3. GOKSiR Goworowo

8.4. GBP Goworowo

8.5. Przedszkole Goworowo

8.6. ZGK Goworowo

8.7. SP Goworowo

8.8. SP Pasieki

8.9. SP Kunin

8.10. ŚDS Czarnowo

8.11. Żłobek

Załącznik nr 9 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ nr 2

Wyjaśnienia do SWZ nr 3

Wyjaśnienia do SWZ nr 4

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 08-11-2022, 14:59 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 134
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.14.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo do 31 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 19-10-2022, 12:39 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 189
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.13.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo do 31 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 04-10-2022, 14:40 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 194
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.12.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 01-09-2022, 17:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 250
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.8.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 25-08-2022, 16:33 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 250
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.11.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 23-08-2022, 15:19 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 230
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011