Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Budowa kanalizacji na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – projekt architektoniczno-budowlany Szczawin

Załącznik nr 7 – projekt techniczny Szczawin

Załącznik nr 8 – PZT Szczawin

Załącznik nr 9 – SST Szczawin

Załącznik nr 10 – przedmiar robót Szczawin

Załącznik nr 11 – projekt architektoniczno-budowlany Ponikiew Mała

Załącznik nr 12 – projekt techniczny Ponikiew Mała

Załącznik nr 13 – SST Ponikiew Mała

Załącznik nr 14 – przedmiar robót Ponikiew Mała

Załącznik nr 15 – projekt techniczny branży elektrycznej Ponikiew Mała

Załącznik nr 16 – SST branża elektryczna Ponikiew Mała

Załącznik nr 17 – przedmiar robót elektrycznych Ponikiew Mała

Załącznik nr 18 – operat wodnoprawny Ponikiew Mała

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zmiana treści SWZ 2

Załącznik nr 14 – przedmiar robót Ponikiew Mała

środa, 24-05-2023, 15:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Projekt budowlany Gierwaty

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót Gierwaty

Załącznik nr 8 – PSOR Gierwaty

Załącznik nr 9 – SST Gierwaty

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Pokrzywnica

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót Pokrzywnica

Załącznik nr 12 – SST Pokrzywnica

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 02-05-2023, 13:51 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 73
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Projekt budowlany Jurgi – Zaorze

Załącznik nr 8 – SST Jurgi – Zaorze

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót Jurgi – Zaorze

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Jurgi ZRID

Załącznik nr 11 – PSOR Jurgi ZRID

Załącznik nr 12 – SST Jurgi ZRID

Załącznik nr 13 – Pozwolenie wodnoprawne Jurgi ZRID

Załącznik nr 14 – Przedmiar robót Jurgi ZRID

Załącznik nr 15 – Projekt budowlany Czarnowo 1

Załącznik nr 16 – PSOR Czarnowo 1

Załącznik nr 17 – SST Czarnowo 1

Załącznik nr 18 – Projekt wykonawczy teletechnika Czarnowo 1

Załącznik nr 19 – Przedmiary robót Czarnowo 1

Załącznik nr 21 – SST Czarnowo 2

Załącznik nr 22 – Przedmiary robót Czarnowo 2

Załącznik nr 23 – Projekt wykonawczy teletechnika Czarnowo 2

Załącznik nr 24 – Projekt budowlany Damięty – Bobin

Załącznik nr 25 – SST Damięty – Bobin

Załącznik nr 26 – Przedmiar robót Damięty – Bobin

Załącznik nr 27 – Projekt budowlany Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały

Załącznik nr 28 – SST Wólka Brzezińska- Grodzisk Mały

Załącznik nr 29 – Pozwolenie wodnoprawne Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały

Załącznik nr 30 – Przedmiar robót Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały

Załącznik nr 31 – Projekt Goworówek

Załącznik nr 32 – PSOR Goworówek

Załącznik nr 33 – SST Goworówek

Załącznik nr 34 – Przedmiar robót Goworówek

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 15-03-2023, 14:24 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 106
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – PFU

Załącznik nr 8 – PFU część graficzna

Załącznik nr 9 – PFU załączniki

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 14-03-2023, 13:05 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 129
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.2.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kuninie”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Projekt budowlany

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

Zalącznik nr 8 – STWiORB

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

Zmiana treści SWZ 2

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 23-02-2023, 13:56 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023

Plan postępowań

piątek, 13-01-2023, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 208
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 02-12-2022, 13:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 181
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.18.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 9 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10 – zestawienie nieruchomości na dzień 30.09.2022

Zmiana treści SWZ

Zmieniona treść załącznika nr 1 – formularz ofertowy

Zmieniona treść załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 30-11-2022, 15:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 178
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.16.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 9 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10 – zestawienie nieruchomości na dzień 30.09.2022

Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21-11-2022, 16:20 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 341
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Goworowo

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie nr 2

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie nr 3

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

8.1. UG Goworowo

8.2. GOPS Goworowo

8.3. GOKSiR Goworowo

8.4. GBP Goworowo

8.5. Przedszkole Goworowo

8.6. ZGK Goworowo

8.7. SP Goworowo

8.8. SP Pasieki

8.9. SP Kunin

8.10. ŚDS Czarnowo

8.11. Żłobek

Załącznik nr 9 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ nr 2

Wyjaśnienia do SWZ nr 3

Wyjaśnienia do SWZ nr 4

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 08-11-2022, 14:59 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 282
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011