Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo. Inwentaryzacja obejmie ok. 2500 nieruchomości i należy wykonać ją zgodnie z wymogami Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 do końca 2020 roku. Oferty z danymi kontaktowymi wykonawców oraz ceną za przygotowanie dokumentacji należy przesyłać drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl w terminie do godz. 15.00 25 marca br.

WAŻNE: Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była sporządzona Metodą Wywiadu Bezpośredniego.

poniedziałek, 23-03-2020, 10:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 972
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 20-03-2020, 12:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 874
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

środa, 22-01-2020, 11:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1433
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do udziału w dialogu technicznym, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ankieta odnośnie przedsięwzięcia

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Opis Przedsięwzięcia

Regulamin dialogu technicznego

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Pismo do uczestników postępowania

Protokół z dialogu technicznego

 

poniedziałek, 20-01-2020, 15:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2212
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.1.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2020 – 2021”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

piątek, 17-01-2020, 13:50 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 929
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie obsługi prawnej organów Gminy Goworowo (Wójta Gminy i Rady Gminy), Urzędu Gminy Goworowo oraz dziewięciu jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Środowiskowego Domu Samopomocy, 3 Szkół Podstawowych: w Goworowie, Kuninie, Pasiekach i Przedszkola w Goworowie.

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

piątek, 13-12-2019, 09:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 944
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na „Usługę doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku przedszkola i żłobka w Goworowie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

poniedziałek, 25-11-2019, 16:26 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1217
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.3.2019

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty – strona internetowa

poniedziałek, 25-11-2019, 16:22 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1452
Zapytane ofertowe

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy i montażu stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Damiętach. Zamówienie dotyczy montażu 16 szt. kompletnych okien o parametrach i wymiarach określonych w wykazie stolarki okiennej, przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Prace należy wykonać do dnia 16 grudnia 2019 r. Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres zgk_goworowo@wp.pl w terminie do dnia 25 października br., do godz. 9.00.

Ryszard Mikulski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie

Przedmiar robót

SST

Wykaz stolarki

wtorek, 22-10-2019, 15:02 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 951
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 dokumentacja Borki

Załącznik nr 7 dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 8 dokumentacja Goworówek

Załącznik nr 9 dokumentacja Kaczka

Załącznik nr 10 dokumentacja Kobylin

Załącznik nr 11 dokumentacja Żabin Rębisze Parcele

Załącznik nr 12 dokumentacja Wólka Kunińska

Załącznik nr 13 dokumentacja Zaorze

Załącznik nr 14 dokumentacja Brzeźno

Załącznik nr 15 dokumentacja Pokrzywnica

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21-10-2019, 16:19 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1301
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011