Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie”

Ogłoszenie

SIWZ

Pasieki projekt budowlany

Pasieki projekt elektryczny

Pasieki przedmiar budowlany

Pasieki przedmiar elektryczny

Pasieki STWiOR elektryczna

Pasieki STWiORB budowlana

Kunin projekt budowlany pierwotny

Kunin projekt budowlany zamienny

Kunin projekt elektryczny

Kunin przedmiar budowlany

Kunin przedmiar elektryczny

Kunin STWiOR elektryczna

Kunin STWiORB budowlany

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 11-05-2017, 14:52 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2053
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOTYCZĄCE PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

wtorek, 02-05-2017, 09:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1513
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Projekt budowlany

Przedmiar robót

STWiOR

Projekt robót geologicznych

Uzupełnienie do projektu robót geologicznych

Audyt energetyczny

Rys. PZT planowanego boiska

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 24-04-2017, 14:04 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1465
ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 21-04-2017, 15:17 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1567
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.2.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka”

Ogłoszenie

SIWZ

Lokalizacja inwestycji

PFU – część graficzna

Program funkcjonalno – użytkowy

Zestawienie ilości i jednostek planowanych robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 28-03-2017, 14:14 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1375
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.3.2017.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa wraz z wbudowaniem gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

SIWZ

Ogłoszenie

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 16-03-2017, 15:25 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1311
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Do pobrania:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

środa, 08-02-2017, 09:35 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1491
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.1.2017.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała”

SIWZ

Ogłoszenie

Dokumentacja SUW Ponikiew Mała

Dokumentacja SUW Brzeźno – część I

Dokumentacja SUW Brzeźno – część II

Dokumentacja SUW Brzeźno – Opis techniczny część technologiczno – instalacyjna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców

Zmiana ogłoszenia II

Zmiana treści SIWZ II

Badania wody

Wyjaśnienia treści SIWZ III

Badania wody surowej – Ponikiew Mała

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

Zmiana treści SIWZ III

Zmiana ogłoszenia III

Zmiana treści SIWZ IV

Rysunek – wytyczne do posadowienia zbiornika SUW Ponikiew Mała

Zmiana treści SIWZ V

Zmiana ogłoszenia IV

Zmiana treści SIWZ VI

Zmiana ogłoszenia V

Zmiana treści SIWZ VII

Informacja z otwarcia ofert

Korekta informacji z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 09-01-2017, 14:01 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2456
OGŁOSZENIE

Nr sprawy RI.271.7.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w 2017 r.”

SIWZ

Ogłoszenie

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki do SIWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 23-12-2016, 15:04 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1494
ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik ŚDS w Czarnowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie w roku 2017”.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 08-12-2016, 09:33 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1652
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011