Gmina Goworowo

dziś jest: 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Kwiryna, Dobromira
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.12.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 01-09-2022, 17:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 335
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.8.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 25-08-2022, 16:33 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 506
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.11.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 23-08-2022, 15:19 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 262
Zapytanie ofertowe

wtorek, 23-08-2022, 15:00 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 209
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami:

Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 – PFU Budowa hali

Załącznik nr 10 – Mapa do celów opiniodawczych

Załącznik nr 11 – Zapewnienia mediów

Załącznik nr 12 – Rysunki

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

wtorek, 16-08-2022, 15:49 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 283
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.10.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 12-08-2022, 14:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 602
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Zakup oraz dostawa laptopów, komputerów i tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – OPZ komputer stacjonarny

Załącznik nr 9 – OPZ laptop

Załącznik nr 10 – OPZ tablet

Załącznik nr 11 – OPZ ubezpieczenie

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19-07-2022, 14:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 442
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – SST

Załącznik nr 10 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 11 – Uzgodnienie ZDP

Załącznik nr 12 – Przedmiar robót

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 15-07-2022, 13:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 298
Zaproszenie do składania ofert

 

 

Formularz cenowy

czwartek, 28-04-2022, 08:35 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 506
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu  Gminy Goworowo.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szacowana masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia , ustalona na podstawie wniosków złożonych przez posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG wynosi 180 Mg.

Termin realizacji zamówienia: do 10 czerwca 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

poniedziałek, 04-04-2022, 11:14 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 545
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011