Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
OGŁOSZENIE

DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

II Przetarg ustny nieograniczony.

wtorek, 08-07-2014, 14:29 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1582
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert na „Adaptację wraz z rozbudową istniejącego budynku biblioteki w Żabinie na punkt przedszkolny wraz z filią biblioteczną”.

czwartek, 03-07-2014, 14:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1779
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/14/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – projekt budowlany architektura

Załącznik nr 10 – projekt budowlany technologia

Załącznik nr 11 – projekt budowlany konstrukcja

Załącznik nr 12 – projekt budowlany instalacje sanitarne

Załącznik nr 13 – projekt budowlany elektryka

Załącznik nr 14 – STWiORB

Załącznik nr 15 – opinia geotechniczna

Załącznik nr 16 – operat wodno – prawny

Załącznik nr 17 – przedmiar robót

Wyjaśnienie SIWZ

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 01-07-2014, 14:35 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1511
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/13/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – projekt budowlany architektura

Załącznik nr 10 – projekt budowlany technologia

Załącznik nr 11 – projekt budowlany konstrukcja

Załącznik nr 12 – projekt budowlany instalacje sanitarne

Załącznik nr 13 – projekt budowlany elektryka

Załącznik nr 14 – STWiORB

Załącznik nr 15 – opinia geotechniczna

Załącznik nr 16 – operat wodno – prawny

Załącznik nr 17 – przedmiar robót

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu

poniedziałek, 16-06-2014, 14:55 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1558
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/12/2014

„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka poprzez miejscowości Ponikiew Mała – Kaczka – Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz.”

Ogłoszenie

czwartek, 12-06-2014, 15:46 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1528
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/11/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Szczawinie”

Do pobrania komplet dokumentów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 09-06-2014, 17:42 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1519
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/10/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł”

 

Do pobrania komplet dokumentów

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 22-05-2014, 15:28 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1656
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/9/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

Do pobrania komplet dokumentów

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 09-05-2014, 15:25 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1487
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/8/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa drogi Lipianka – Damięty – Bobin od km 2+158,64 do km 4+372,12”

Do pobrania komplet dokumentów

Do pobrania wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 31-03-2014, 14:11 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1515
Zaproszenie do składania ofert cenowych

logo (2)

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 2 altanek w miejscowościach Czarnowo i Kunin w ramach zadania „Zielony kącik edukacyjny”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej”.

poniedziałek, 31-03-2014, 12:06 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2057
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011