Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 rzeźb w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

środa, 10-04-2013, 10:21 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1822
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 rzeźb w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02-04-2013, 15:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2216
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 grilli przy altankach w miejscowościach Goworowo i Lipianka w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02-04-2013, 15:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 4172
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 altanek w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02-04-2013, 15:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 3341
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na zakup 2 sztuk wiat stadionowych.

Specyfikacja techniczna
• Długość wiaty stadionowej – 6 metrów (dla 12 osób), wysokość – 2 metry
• Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, malowane na wybrany kolor z palety RAL
• Pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego z bokami z poliwęglanu litego
• Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych o wysokości 25 cm
• Dostawa do odbiorcy
W podanych wymiarach dopuszcza się maksymalnie 2% rozbieżność.

Termin i miejsce składania ofert cenowych ustala się do dnia 09.04.2013 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Goworowo pokój 23, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
Termin dostawy wiat stadionowych – do dnia 30.04.2013 r.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących sprawy udziela:
Sekretarz Gminy Goworowo – Antoni Mulawka tel. (29) 769 37 12
Kierownik Referatu Inwestycyjnego – Marek Radecki tel. (29) 769 37 21

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

W związku z telefonicznymi zapytaniami, podajemy następujące wymagane grubości materiałów:

  • poliwęglan komorowy – minimum 6 mm
  • poliwęglan lity – minimum 3 mm
wtorek, 02-04-2013, 12:52 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1644
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na :

 „ Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego

i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

w miejscowości Goworowo przy ul. Szkolnej 16a, gm. . Goworowo .

1. Lokalizacja ;

     – działka o nr ewid.  685/2 i 685/4  w obrębie  Goworowo , gm. Goworowo,

 2. Zakres opracowania;

–  wykonanie dokumentacji na adaptację istniejącego budynku i terenu   z wydzieleniem boksów  na poszczególne rodzaje odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…,  ,

– zagospodarowanie terenu,

 3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu  z planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Jesteśmy na etapie przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Termin  wykonania  kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia  10.05.2013 roku.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.04.2013 rok  w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

 Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela;  insp.d/s inwestycji,   budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043 .

Wójt  Gminy  Goworowo

Małgorzata  Maria Kulesza

czwartek, 28-03-2013, 12:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1862
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/1/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”

Do pobrania komplet dokumentów

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia II do SIWZ
Załącznik do wyjaśnień II do SIWZ.
Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 14-01-2013, 15:46 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1663
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/1/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie w latach 2013 – 2014”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 12-12-2012, 15:12 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1620
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/1/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 28-11-2012, 14:22 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1715
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/11/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w roku 2013”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 28-11-2012, 13:56 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1865
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011