Gmina Goworowo

dziś jest: 01 grudnia 2022
Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.10.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 6 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 7 – Uchwała nr 3.1.a.69.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik nr 8 – Uchwała nr XXXVII.236.21 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ II

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 18-11-2021, 11:24 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2290
Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  GOWOROWO
OGŁASZA

pierwszy  przetarg  pisemny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jawory Wielkopole, zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jawory Wielkopole, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr: OS1O/00081136/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie, stanowiącej własność Gminy Goworowo. Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo nieruchomość ta oznaczona jest symbolem U – co oznacza: teren zabudowy usługowej według planu.
  2. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, murowany w kształcie litery L, dwuklatkowy. Fundamenty betonowe, ściany wykonane tradycyjnie z cegły czerwonej. Stropy nad parterem i piętrem drewniane oparte na ścianach konstrukcyjnych.  Kominy murowane z cegły czerwonej. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo- krokwiowa. Dach wielospadowy  o pochyleniu 310 i 370. Pokrycie dachu blacho dachówka emaliowana, rynny i rury spustowe stalowe.  Schody wewnętrzne drewniane w hollu głównym dwubiegowe ze spocznikiem, w drugiej klatce schody zabiegowe. Schody zewnętrzne betonowe. Posadzki  z wykładziny PCV, terakota, gres, deski. Tynki na ścianach cementowo-wapienne. Na stropach tynki cementowo-wapienne na trzcinie. W łazienkach i kotłowni glazura. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe. Parapety wewnętrzne drewniane. Parapety zewnętrzne  z blachy. W części budynku wykorzystywanego jako szkoła znajdował się również lokal mieszkalny.  Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie c.o.  Obiekt monitorowany.

poniedziałek, 11-10-2021, 10:01 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 645
Zapytanie ofertowe

wtorek, 14-09-2021, 11:41 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 412
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Projekt Drogowy

Załącznik nr 10 – Projekt Elektryczny

Załącznik nr 11 – Projekt Sanitarny

Załącznik nr 12 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Przedmiar drogowy

Załącznik nr 15 – Przedmiar elektryczny

Załącznik nr 16 – Przedmiar sanitarny

Informacja o zmianie treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 17-08-2021, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 578
Zapytanie ofertowe

załącznik do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

środa, 11-08-2021, 10:55 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 480
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.8.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 9 – dokumentacja Kobylin odc. 1

Załącznik nr 10 – dokumentacja Pokrzywnica – przy torach

Załącznik nr 11 – dokumentacja Jawory Wielkopole (Smólnik)

Załącznik nr 12 – komplet zestawu lampy solarnej

Informacja o zmianie treści SWZ I

Informacja o zmianie treści SWZ II

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

poniedziałek, 19-07-2021, 16:31 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 550
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.7.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”

 

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 9 – dokumentacja Kobylin odc. 1

Załącznik nr 10 – dokumentacja Pokrzywnica – przy torach

Załącznik nr 11 – dokumentacja Jawory Wielkopole (Smólnik)

Załącznik nr 12 – dokumentacja ul. Leśna – Pasieki, Józefowo

Załącznik nr 13 – dokumentacja Wólka Brzezińska

Załącznik nr 14 – dokumentacja Wólka Kunińska (Kółko)

Wyjaśnienie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ I

Informacja o zmianie treści SWZ I

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ II

Informacja o zmianie treści SWZ II, załączniki

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ III

Informacja o zmianie treści SWZ III

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

poniedziałek, 28-06-2021, 15:39 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 612
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21-06-2021, 15:13 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 507
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.5.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefowo, gmina Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 10 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót budowlanych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 30-04-2021, 13:04 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 520
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.4.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9a – Projekt Budowlany cz. 1

Załącznik nr 9b – Projekt budowlany cz. 2

Załącznik nr 9c – Projekt budowlany cz. 3

Załącznik nr 10 – Projekt wykonawczy – Energetyka

Załącznik nr 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 13 – Przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Przedmiar robót elektrycznych

 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 29-04-2021, 13:25 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 568
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011