Gmina Goworowo

dziś jest: 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia iż, w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00   zwołuje posiedzenie komisji przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2021 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXV/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lutego 2021 r.
 4. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2020 r jednostek organizacyjnych gminy : GOKSiR, Gminna Biblioteka Publiczna,  ŚDS w Czarnowie.
 5. Analiza działań podejmowanych pod kątem aktywności społecznej osób starszych – przygotowujący – Wójt Gminy Goworowo.
 6. Sprawy bieżące.

wtorek, 20-04-2021, 14:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 83
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2020 r. wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium – sporządzenie wniosku.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 20-04-2021, 14:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 47
Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia iż, w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00   zwołuje posiedzenie komisji przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 i XVIII/2021 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie Strategii Rozwoju Oświaty  na terenie gminy Goworowo – przygotowujący Wójt Gminy Goworowo.
 4. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

 

Przewodnicząca Komisji umożliwia wzięcie udziału w posiedzeniu komisji on line mieszkańcom Gminy na określonych zasadach:

 • osoba zainteresowana zdalnym udziałem w posiedzeniu Komisji powinna zgłosić telefonicznie chęć udziału odo pracownika Biura Rady Gminy (29 769 37 18) na minimum 5 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia,
 • osoba będzie miała możliwość dołączenia do posiedzenia za pośrednictwem Biura Rady Gminy po wskazaniu adresu mailowego,
 • osoba zainteresowana uczestnictwem w spotkaniu będzie musiała podać nr telefonu pracownikowi Biura Rady, na który przysłany zostanie kod sms upoważniający do udziału w Komisji,
 • jeżeli taka informacja nie zostanie przekazana (e-mail, nr telefonu), osoba zainteresowana nie będzie miała możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji.

 

środa, 07-04-2021, 12:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 132
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2020 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/21 z posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji drogi „Damięty – Bobin”.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2020 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

środa, 07-04-2021, 12:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 54
Transmisja – XXXII Sesja Rady Gminy Goworowo w trybie zdalnym – 25.03.2021r.
czwartek, 25-03-2021, 11:05 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 176
XXXII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 25 marca 2021 r. na godz. 13.00 zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy. Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Porządek obrad:

środa, 17-03-2021, 12:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 209
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 13.00 zwołują wspólne posiedzenie komisji.

środa, 17-03-2021, 12:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 142
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2021 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo za 2020 rok.
 4. Kontrola realizacji inwestycji drogi „Damięty – Bobin”.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

poniedziałek, 15-03-2021, 10:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 87
Transmisja – XXXI Sesja Rady Gminy Goworowo w trybie zdalnym – 25.02.2021r.
czwartek, 25-02-2021, 10:54 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 139
XXXI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 25 lutego 2021 r. na godz. 14.00 zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy. Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX/20 i XXX/20 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

piątek, 19-02-2021, 13:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 179
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011