Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2022
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 800  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy (Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie).
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. ze szczegółowa analizą dot. PPP.
 5. Sprawy bieżące

                                                                                                                                             Przewodnicząca komisji

                                                                                                            Monika Dzierzgowska

środa, 18-05-2022, 13:38 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1300  w Sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/22 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2021 r. wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium – sporządzenie wniosku.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Janusz Żebrowski

wtorek, 17-05-2022, 11:22 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 14
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
 3. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2021 r. jednostek organizacyjnych gminy : GOKSiR,  Gminna Biblioteka Publiczna,  ŚDS w Czarnowie.
 4. Analiza sprawozdań z realizacji programów GOPS w tym Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 5. Sprawy bieżące.

                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    Justyna Kępa

wtorek, 17-05-2022, 11:20 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż,

w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XV/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie informacji w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacji o działalności OSP w 2021 – Prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2021 r. – Kierownik Posterunku Policji w Goworowie.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

 

środa, 11-05-2022, 12:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 930  w Sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXV/22 z posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego t.j. „Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo – część 1: Przebudowa drogi w miejscowości Goworówek” i „Wykonanie altany na placu zabaw w Rębiszach Kolonii”.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2021 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

poniedziałek, 09-05-2022, 11:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 37
Transmisja – XLVII Sesja Rady Gminy Goworowo – 28.04.2022r.
środa, 27-04-2022, 13:59 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 54
XLVII (47) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 28 kwietnia 2022r. (czwartek) na godz. 14.30 zwołuję XLVII (47) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022;
 • w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022

czwartek, 21-04-2022, 08:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 81
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 1330  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XX i XXI z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 21-04-2022, 08:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Transmisja – XLVI Sesja Rady Gminy Goworowo – 11.04.2022r.
niedziela, 10-04-2022, 23:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 92
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

 Zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XX z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 07-04-2022, 10:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 86
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011