Gmina Goworowo

dziś jest: 28 października 2021
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy
Transmisja – XXXIX Sesja Rady Gminy Goworowo – 26.10.2021r.
wtorek, 26-10-2021, 10:26 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
XXXIX Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 26 października 2021 r. zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII/21 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Goworowie prowadzonym przez Gminę Goworowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
 • w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo.

poniedziałek, 18-10-2021, 11:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 96
Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 21 października 2021 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 4 października 2021 r.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 13 października 2021 r.
 4. Analiza wniosków złożonych do budżetu na 2022 rok przez jednostki organizacyjne gminy i ocena przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.
 5. Sprawy bieżące.

                                       Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

                                          Jerzy Manowski, Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

czwartek, 14-10-2021, 10:45 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 45
Wspólne posiedzenie komisji

 Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 13 października 2021 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 4 października 2021 r.
 3. Przedstawienie planowanych inwestycji założonych do wykonania przez Powiat Ostrołęcki na terenie Gminy Goworowo w roku 2022 wraz z analizą potrzeb ich dofinansowania – spotkanie z Panem Starostą Ostrołęckim Stanisławem Kubłem.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Jerzy Manowski, Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

 

piątek, 08-10-2021, 12:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
Transmisja – XXXVIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 07.10.2021r.
czwartek, 07-10-2021, 11:50 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 75
Wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu

4 października 2021 r. o godz. 14.00 zwołują wspólne posiedzenie komisji.

Posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 21 września 2021 r.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Goworowo:

Jerzy Manowski, Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

środa, 29-09-2021, 15:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 63
XXXVIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 7 października 2021 r. zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII/21 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

środa, 29-09-2021, 15:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 175
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 27 września 2021 r. o godz. 13.00  w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/21 z posiedzenia komisji z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
 3. Informacja dotycząca realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goworowo, (przetarg, stan zadłużenia na koniec I kwartału).
 4. Analiza stanu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy – ocena wykonania gminnej sieci kanalizacyjnej w 2020 roku.
 5. Informacja o utrzymaniu ładu i porządku przy drogach gminnych oraz w miejscach publicznych.
 6. Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo na lata 2021-2027.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

 

wtorek, 21-09-2021, 15:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 72
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu

21 września 2021 r. o godz. 9.00 zwołują wspólne posiedzenie komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/21 z posiedzenia komisji z dnia 24 maja 2021 roku.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 7 czerwca 2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXX/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 14 lipca 2021
 5. Spotkanie ze Starostą Ostrołęckim Stanisławem Kubłem w sprawie przyznania dofinansowania dla Powiatu Ostrołęckiego na budowę chodnika w msc. Pasieki.
 6. Szczegółowe zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym informacja o ich aktualnej sytuacji finansowej, a także stan przygotowania szkół i przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022.
 7. Stan realizacji i wydatków związanych z zadaniem realizowanym w ramach PPP dot. budowy Przedszkola i Żłobka, wraz z oceną zaawansowania prac przy budowie przedszkola i żłobka.
 8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

środa, 15-09-2021, 09:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 73
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia iż, w dniu 13 września 2021 r. o godz. 13.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2021 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 3. Przedstawienie informacji przez kierownika GOPS i dyrektorów szkół dotyczącej pomocy udzielanej dla rodzin w okresie pandemii.
 4. Poddanie pod analizę możliwość utworzenia klas integracyjnych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Goworowo.
 5. Ocena wyników egzaminów VIII- klasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych działających na terenie gminy Goworowo- przygotowujący dyrektorzy szkół .
 6. Sprawy bieżące.

                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                     Justyna Kępa

poniedziałek, 06-09-2021, 11:56 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 107
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011