Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lutego 2023
Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Gilberta
LVIII (58) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 9 lutego 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LVIII (58) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023;
 • w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Goworowo;
 • w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/115/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023

proj. uchw. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII11519 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części

proj. uchw. w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Goworowo oraz aktualności miejscowych planów zagosp. przestrzennego gm. Goworowo

 

wtorek, 31-01-2023, 13:50 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 1400  w Sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/22 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu prawnego nieruchomości gminnych wraz z analizą wymaganych nakładów finansowych.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej za 2022 rok.
 6. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

wtorek, 31-01-2023, 13:49 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 13 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XX/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Goworowo.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku za 2022 rok.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 17-01-2023, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 58
Transmisja – LVII (57) Sesja Rady Gminy Goworowo – 17.01.2023r.
poniedziałek, 16-01-2023, 22:29 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 107
LVII (57) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 17 stycznia 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LVII (57) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

wtorek, 10-01-2023, 08:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 159
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 1300  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 10-01-2023, 08:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 49
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 1400  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 10-01-2023, 08:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 201
Transmisja – LVI (56) Sesja Rady Gminy Goworowo – 15.12.2022r.
czwartek, 15-12-2022, 00:08 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 114
LVI (56) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 15 grudnia 2022 r. na godz. 10.00 zwołuję LVI (56) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

czwartek, 08-12-2022, 15:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 161
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 1100  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/22 z posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji wydatków Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
 4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wykonania placu zabaw w Kobylinie
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

 Janusz Żebrowski

czwartek, 08-12-2022, 15:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 76
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011