Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
INFORMACJA
czwartek, 16-05-2024, 08:32 | autor: Katarzyna Łój U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo zawiadamia, że w dniu 20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

 • Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej;
 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 • Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku;
 • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji:

– Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej;

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

– Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku;

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 1. Przedstawienie przez Wójta Gminy Goworowo informacji dotyczącej pozyskania środków zewnętrznych na 2024r.
 2. Sprawy bieżące.

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo

                                                                                               Danuta Domasik

środa, 15-05-2024, 11:12 | autor: Katarzyna Łój U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
Transmisja – II Sesja Rady Gminy Goworowo – 15.05.2024r.
wtorek, 14-05-2024, 16:53 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 46
I Sesja Rady Gminy Goworowo

7 maja 2024 roku o godzinie 10.00 odbyła się I sesja Rady Gminy Goworowo, która została zwołana zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce.

Otwarcia Sesji oraz stwierdzenia prawomocności obrad dokonał obecny, najstarszy wiekiem Radny Senior – Janusz Żebrowski. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Marianna Skierkowska wraz z Zastępcą Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej  – Edytą Grzegorczyk wręczyły Radnym Gminy Goworowo i Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze. Wszyscy obecni radni złożyli uroczyste ślubowanie. W kolejności alfabetycznej ślubowali radni: Danuta Domasik, Jakub Dziełak, Marzena Teresa Gęsich, Beata Jadwiga Krupa, Anna Kwiatkowska, Joanna Teresa Kwietniak, Jerzy Manowski, Mirosław Markowski, Piotr Markowski, Anna Elżbieta Stankiewicz, Krystyna Subczyńska, Sylwester Patryk Szczęsny, Grażyna Wrońska, Mirosław Antoni Ziemek, Janusz Żebrowski.

czwartek, 09-05-2024, 14:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 141
II (2) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 15 maja 2024r. (środa) na godz. 13.00 zwołuję II (2) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

środa, 08-05-2024, 14:58 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 136
Transmisja – I Sesja Rady Gminy Goworowo – 07.05.2024r.
poniedziałek, 06-05-2024, 18:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 79
Postanowienie Komisarza Wyborczego
Do pobrania:
Załącznik do postanowienia nr 309_2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2024 r.
proj, uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
proj, uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
proj. uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
poniedziałek, 29-04-2024, 08:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 49
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 25 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 1400 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXVII/24 z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy Goworowo w zakresie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goworowo
 4. Ocena na podstawie przedstawionej informacji w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacji o działalności OSP w 2023 – Prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.
 5. Ocena na podstawie przedstawionej informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2023 r. – Kierownik Posterunku Policji w Goworowie.
 6. Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji                                                                                                                        Jerzy Manowski
poniedziałek, 22-04-2024, 10:29 | autor: Katarzyna Łój U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 32
Transmisja – LXXIII (73) Sesja Rady Gminy Goworowo – 18.04.2024r.
środa, 17-04-2024, 22:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 74
LXXIII (73) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 18 kwietnia 2024r. (czwartek) na godz. 13.00 zwołuję LXXIII (73) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie;
 • dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goworowo;
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2024;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

czwartek, 11-04-2024, 15:00 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 188
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011