Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
Transmisja – LXII (62) Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.05.2023r.
wtorek, 30-05-2023, 10:17 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 36
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 5 czerwca 2023 r. o godz. 14 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/23 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena na podstawie przedstawionej informacji zakresu działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacji o działalności OSP w 2022 – Prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.
 4. Ocena na podstawie przedstawionej informacji stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2022 r. – Kierownik Posterunku Policji w Goworowie.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

 

poniedziałek, 29-05-2023, 10:45 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 14
LXII (62) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 30 maja 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LXII (62) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

środa, 24-05-2023, 09:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 87
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 1400  w Sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/23 z posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

środa, 24-05-2023, 09:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 900  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/23 z posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 5. Kontrola wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu po byłej szkole w Kuninie.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

piątek, 19-05-2023, 09:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 1400  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/23 z dnia 12 marca 2023 r.
 3. Analiza działań gminnego zespołu interdyscyplinarnego i gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom.
 4. Współpraca placówek oświatowych z Posterunkiem Policji w Goworowie – sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postEpowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

piątek, 12-05-2023, 12:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 41
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 1100  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/23 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2022 r. wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium – sporządzenie wniosku.
 4. Sprawy bieżące.

 Przewodniczący Komisji

 Janusz Żebrowski

czwartek, 04-05-2023, 12:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 38
Posiedzenie komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 14 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXII/23 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi wg. stanu na 2022 rok tj. stan zadłużenia, ilość odebranych odpadów zmieszanych i segregowanych, z uwzględnieniem PSZOKu, a także analiza stanu zaległości za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2022 r. w zakresie działania komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

poniedziałek, 17-04-2023, 11:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 49
LXI (61) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 24 kwietnia 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LXI (61) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

poniedziałek, 17-04-2023, 11:49 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 126
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

 Zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1300  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/23 z posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy (Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie, Żłobek Samorządowy).
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 13-04-2023, 13:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011