Gmina Goworowo

dziś jest: 01 sierpnia 2021
Imieniny: Justyna, Nadii, Piotra
Transmisja – XXXV Sesja Rady Gminy Goworowo – 15.07.2021r.
czwartek, 15-07-2021, 10:46 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 44
Obwieszczenie

poniedziałek, 12-07-2021, 09:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 32
Obwieszczenie

poniedziałek, 12-07-2021, 09:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
XXXV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 15 lipca 2021 r. zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV/21 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569 W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Jawory Podmaście, Lipianka, Cisk”.
 • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Grodzisk Mały.
 • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Daniłowo.
 • zmieniająca uchwałę Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
 • w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2021-2026.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      Krystyna Subczyńska 

środa, 07-07-2021, 11:52 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 63
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 14 lipca 2021 roku o godz. 13.30 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXVII/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 24 maja 2021
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2021-2026;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569 W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Jawory Podmaście, Lipianka, Cisk”.
 • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Grodzisk Mały.
 • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Daniłowo.
 • zmieniająca uchwałę Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
 1. Sprawy bieżące.

                                       Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

                                          Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

środa, 07-07-2021, 11:42 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 51
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ponowne rozpatrzenie zasadności pisma skierowanego do Wójta Gminy Goworowo przez mieszkańca msc. Kobylin – wizytacja komisji w terenie.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Goworowo:

Jerzy Manowski

wtorek, 29-06-2021, 14:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 59
Transmisja – XXXIV Sesja Rady Gminy Goworowo – 10.06.2021r.
czwartek, 10-06-2021, 09:32 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 102
XXXIV Sesję Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 10 czerwca 2021 r. zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2020 r.

wtorek, 01-06-2021, 15:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 177
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 zwołują wspólne posiedzenie komisji.

Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Monika Dzierzgowska, Justyna Kępa

wtorek, 01-06-2021, 15:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 84
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIX/21 z posiedzenia komisji.
 3. Kontrola realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2020 r. – kwota  zaległości, – ilość ulg i umorzeń wraz z kwotą,  – podejmowane czynności egzekucyjne.
 1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.
 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goworowo za 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 01-06-2021, 15:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 81
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011