Gmina Goworowo

dziś jest: 09 lutego 2023
Imieniny: Apolonii, Rajnolda, Mariana
Transmisja – XX Sesja Rady Gminy Goworowo – 31.03.2020r.
wtorek, 31-03-2020, 11:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1015
XX Sesja Rady Gminy Goworowo – informacja

„W związku z ogłoszeniem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-Cov-2 przewodnicząca Rady Gminy Goworowo podjęła decyzję, że najbliższa XX Sesja Rady Gminy Goworowo zwołana na dzień 31 marca 2020 roku o godz. 13.30 odbędzie się bez udziału kierowników jednostek organizacyjnych, gości i publiczności”.

Przewodnicząca zaprasza Mieszkańców do oglądania  wideorelacji z obrad sesji, która transmitowana będzie „na żywo” na kanale Youtube lub na stronie internetowej Gminy Goworowo www.goworowo.pl

wtorek, 24-03-2020, 12:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 616
XX Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 31 marzec 2020 r. zwołuję XX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 – 2030,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
 • w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2020 roku”.

wtorek, 24-03-2020, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 671
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XV i XVI ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie uchylenia niezgodnego z prawem przepisu w Uchwale Rady Gminy Goworowo Nr XL/239/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych § 3 ust. 2 – pismo z prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.
 4. Przyjęcie planu Pracy Rady Gminy Goworowo na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

 Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 24-03-2020, 12:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 625
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 14.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XV i XVI ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie uchylenia niezgodnego z prawem przepisu w Uchwale Rady Gminy Goworowo Nr XL/239/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych § 3 ust. 2 – pismo z prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.
 4. Przyjęcie planu Pracy Rady Gminy Goworowo na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

 Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

czwartek, 12-03-2020, 13:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 594
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr IX z posiedzenia komisji.
 3. Kontrola inwestycji zrealizowanych z funduszu sołeckiego za 2019 rok – budynek świetlicy w Damiętach, plac zabaw w Jaworach Wielkopole.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

czwartek, 12-03-2020, 13:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 624
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr IX/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza planu pracy w na rok 2020 GOKSiR-u i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie – dyrektor GOKSiR i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
 4. Przedstawienie informacji Wójta dotyczącej wyników audytu za 2019 r.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

piątek, 06-03-2020, 10:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 808
Transmisja – XIX Sesja Rady Gminy Goworowo – 05.03.2020r.
czwartek, 05-03-2020, 10:03 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 833
XIX Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 5 marca 2020r. zwołuję XIX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki,
 • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad

 

Do pobrania:

proj. uch. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

proj. uchw. w sprawie nabycia na własność nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

wtorek, 25-02-2020, 15:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 675
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Zawiadamiam, że w dniu 28 luty 2020 r. o godz. 1200  w  sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

wtorek, 25-02-2020, 15:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 623
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011