Gmina Goworowo

dziś jest: 09 lutego 2023
Imieniny: Apolonii, Rajnolda, Mariana
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1200  w Sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/22 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza mienia gminnego, sposobu jego użytkowania a także dochodów i wydatków na bieżące utrzymanie i działalność.
 4. Informacja dotycząca funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy za lata 2021
  i I półrocze 2022
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

wtorek, 23-08-2022, 10:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 197
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia  2022 r. o godz. 1000  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Kontrola wydatków w OSP Lipianka.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 09-08-2022, 14:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 202
Transmisja – L Sesja Rady Gminy Goworowo – 25.07.2022r.
poniedziałek, 25-07-2022, 10:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 467
L (50) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 25 lipca 2022r. (poniedziałek) na godz. 15.00 zwołuję L (50) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • przekazania skargi według właściwości,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

projekt uchwały w sprawie przkazania skargi według właściwości

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania

poniedziałek, 18-07-2022, 08:13 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 320
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy Goworowo.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                       Jakub Podleś

środa, 13-07-2022, 13:23 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 294
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2022.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 05-07-2022, 11:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 437
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż, w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XVII/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

 

 

wtorek, 05-07-2022, 11:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 297
Transmisja – XLIX Sesja Rady Gminy Goworowo – 28.06.2022r.
poniedziałek, 27-06-2022, 19:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 400
XLIX (49) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 28 czerwca 2022r. (wtorek) na godz. 10.00 zwołuję XLIX (49) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2021 r.
 • debata
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania.

środa, 22-06-2022, 13:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 360
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

 Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 900  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

środa, 22-06-2022, 13:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 260
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011