Gmina Goworowo

dziś jest: 09 lutego 2023
Imieniny: Apolonii, Rajnolda, Mariana
Przypomnienie o komunikacie Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2021 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport o stanie Gminy Goworowo za 2021 rok

wtorek, 21-06-2022, 09:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 238
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 900  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z

wykonania budżetu za 2021 r.

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

 

wtorek, 14-06-2022, 15:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 394
Transmisja – XLVIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 13.06.2022r.
poniedziałek, 13-06-2022, 09:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 378
XLVIII (48) Sesja Rady Gminy.

Zawiadamiam, że na dzień 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) na godz. 14.00 zwołuję XLVIII (48) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

czwartek, 02-06-2022, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 473
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają,

że w dniu 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12.00

w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XLII/22 z dnia 7 marca 2022 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

 

czwartek, 02-06-2022, 13:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 357
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia iż,

w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 13.00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo zwołuje posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2022 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na posiedzeniach komisji i ich wykonanie przez Wójta Gminy Goworowo od początku VIII kadencji RG Goworowo.
 4. Informacja z realizacji usuwania wyrobów azbestowych w 2021 roku – analiza wniosków i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2021 r. w zakresie działania komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 02-06-2022, 13:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 373
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport o stanie Gminy Goworowo za 2021 rok

czwartek, 02-06-2022, 13:52 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 408
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 800  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy (Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie).
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. ze szczegółowa analizą dot. PPP.
 5. Sprawy bieżące

                                                                                                                                             Przewodnicząca komisji

                                                                                                            Monika Dzierzgowska

środa, 18-05-2022, 13:38 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 308
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1300  w Sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/22 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2021 r. wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium – sporządzenie wniosku.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Janusz Żebrowski

wtorek, 17-05-2022, 11:22 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 411
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
 3. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2021 r. jednostek organizacyjnych gminy : GOKSiR,  Gminna Biblioteka Publiczna,  ŚDS w Czarnowie.
 4. Analiza sprawozdań z realizacji programów GOPS w tym Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 5. Sprawy bieżące.

                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    Justyna Kępa

wtorek, 17-05-2022, 11:20 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 475
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011