Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
Raport o stanie gminy za rok 2022

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport za 2022 rok

środa, 31-05-2023, 13:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 284
Przypomnienie o komunikacie Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2021 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport o stanie Gminy Goworowo za 2021 rok

wtorek, 21-06-2022, 09:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 590
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo

Do pobrania:

Lista poparcia

Raport o stanie Gminy Goworowo za 2021 rok

czwartek, 02-06-2022, 13:52 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 763
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2019 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Goworowo zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Goworowo raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Na najbliższej sesji Rady Gminy w Goworowie, która planowana jest na dzień 22 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, Rada Gminy rozpatrzy „Raport o Stanie Gminy”. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy czyli do 19 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałek 7:00 – 16:30, piątek 7:30 – 14:00). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo
Krystyna Subczyńska

Do pobrania lista poparcia
Do pobrania raport

piątek, 05-06-2020, 09:41 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1206
Raport o stanie Gminy Goworowo za 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Goworowo za 2019r.
Dokument dostępny jest do pobrania pod tym linkiem

wtorek, 26-05-2020, 11:24 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1404
Raport o stanie Gminy Goworowo za 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Goworowo za 2018r.
Dokument dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.
Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą możliwości udziału w debacie nad tym raportem. Debata ta odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21. Szczegóły debaty oraz uczestnictwa w niej można znaleźć pod tym linkiem

poniedziałek, 03-06-2019, 15:52 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1670
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011