Gmina Goworowo

dziś jest: 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
Informacja

UCHWAŁA Nr 2
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOWOROWIE
z dnia 23 października 2014r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r –Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się, co następuje:
§ 1.

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r na terenie gminy Goworowo:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie, Goworówek 43A

1) Sylwia Szatanek zam. Rębisze Działy
2) Krystyna Kowalewska zam. Pasieki
3) Ryszard Muciński zam. Goworówek
4) Tomasz Grabowski zam. Rębisze Parcele
5) Barbara Dumała zam. Goworowo
6) Agata Zadroga zam. Daniłowo
7) Monika Magdalena Niegowska zam. Wólka Brzezińska
8) Kamil Zelik zam. Jawory Wielkopole
9) Karolina Zacharek zam. Grodzisk Mały

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16A
1) Małgorzata Prekiel zam. Goworowo
2) Irena Minota zam. Goworowo
3) Wioleta Teresa Pazik zam. Szczawin
4) Angelika Twardziak zam. Czarnowo
5) Sylwia Samsel zam. Goworowo
6) Marta Zięba zam. Wólka Brzezińska
7) Dorota Kordaś zam. Daniłowo
8) Marta Ptak zam. Rębisze Kolonia
9) Barbara Kuczyńska zam. Rębisze Kolonia

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Pasiekach, ul. Szkolna 2

1) Judyta Dąbrowska zm. Rębisze Kolonia
2) Magdalena Kowalczyk zam. Pasieki
3) Renata Justyna Twardziak zam. Czarnowo
4) Aneta Wierzbicka zam. Ponikiew Duża
5) Anna Miłek zam. Ponikiew Duża
6) Dorota Kwiatkowska zam. Ponikiew Mała
7) Aneta Małgorzata Gąsior zam. Pasieki
8) Danuta Stachurska zam. Brzeźno
9) Adam Grabowski zam. Ostrołęka

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podstawowej w Kuninie 22A

1) Agnieszka Markowska zam. Ponikiew Mała
2) Anna Pazuła zam. Czarnowo
3) Grażyna Drabot zam. Pokrzywnica
4) Ireneusz Karamuz zam. Jurgi
5) Wanda Paprocka zam. Szarłat
6) Dorota Kapuścińska zam. Daniłowo
7) Mateusz Zalewski zam. Goworowo
8) Radosław Pawłowski zam. Lipianka
9) Bożena Sotomska zam. Maków Maz.

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie, Jawory Wielkopole 35A

1) Mateusz Pskiet zam. Brzeźno
2) Marta Tworkowska zam. Góry
3) Renata Gołębiewska zam. Jawory Stare
4) Olga Gutowska zam. Ponikiew Mała
5) Irena Wojciechowicz zam. Kruszewo
6) Janusz Kordaś zam. Daniłowo
7) Agnieszka Dudziec zam. Jawory Stare
8) Elżbieta Teresa Bieniecka zam. Jawory Wielkopole
9) Dorota Skierczyńska zam. Goworowo

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie, Żabin 100
1) Anna Partyka zam. Ponikiew Mała
2) Bartosz Dziełak zam. Rębisze Kolonia
3) Ewa Dudziak zam. Lipianka
4) Janusz Stypiński zam. Ponikiew Mała
5) Monika Ciepierska zam. Jawory Podmaście
6) Katarzyna Kośnik zam. Czernie
7) Ewa Wójcik zam. Goworowo
8) Ewa Wojtalewska zam. Żabin
9) Renata Dawidowska zam. Ponikiew Mała

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w „ Dolinie Orza” – sala weselna, Brzeźno 22

1) Krystyna Stachacz zam. Brzeźno
2) Agnieszka Dudziec zam. Grodzisk Mały
3) Joanna Gawracka zam. Wólka Brzezińska
4) Czesław Duninowski zam. Józefowo
5) Aneta Owczarek zam. Czarnowo
6) Mariola Włodarczyk – Staszczuk zam. Brzeźno
7) Agnieszka Krupińska zam. Grabowo
8) Agnieszka Krupa zam. Wólka Brzezińska
9) Sylwia Wilczewska zam. Brzeźno

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka 37A

1) Artur Piasecki zam. Goworowo
2) Tadeusz Warszawin zam. Ponikiew Duża
3) Jolanta Bednarczyk zam. Jawory Podmaście
4) Maria Mateusiak zam. Czarnowo
5) Renata Zofia Rurka zam. Żabin
6) Katarzyna Książek zam. Pasieki
7) Sylwester Jasiński zam. Pokrzywnica
8) Beata Bodytka zam. Lipianka
9) Aneta Zięba- Karczewska zam. Łęg Przedmiejski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

Janina Bąkowska

czwartek, 23-10-2014, 14:11 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2323
Informacja

Goworowo, dnia 2014-10-21

 

Gminna komisja Wyborcza w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r– Kodeks wyborczy w dniu 23 października 2014r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z-ca przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Owczarek

środa, 22-10-2014, 07:41 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1914

uchwala1

informacja1

wtorek, 21-10-2014, 13:11 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1406
INFORMACJA WYBORCZA

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.

W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych.

Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu informacji.

Michał Minda

Dyrektor Obsługi Technicznej Klienta w Warszawie

wtorek, 07-10-2014, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1402
GMINNA KOMISJA WYBORCZA w GOWOROWIE

 

  1. Janina Bąkowska               – Przewodnicząca Komisji
  2. Elżbieta Owczarek             – Z-ca Przewodniczącej
  3. Anna Roicka                     – Członek Komisji
  4. Leszek Jan Buczyński       – Członek Komisji
  5. Ewa Burzycka                   – Członek Komisji
  6. Renata Dumała                 – Członek Komisji
  7. Jadwiga Pianko                 – Członek Komisji
  8. Jakub Skierczyński           – Członek Komisji

Gminna Komisja Wyborcza w Goworowie pełni dyżury w godzinach pracy Urzędu w sali nr 16, tel. 29 – 769-37 – 26   w godz. od 7.30 do 15.30.

  W dniu 7 października 2014r i 17 października 2014r do godz. 24.00

                                                       Przewodniczący

                                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                                      Janina Bąkowska

czwartek, 25-09-2014, 14:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1474
INFORMACJA

 

         WÓJT GMINY GOWOROWO INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBYWA SIĘ W POK. NR 14. I piętro

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE PANI MARIANNA SKIERKOWSKA DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014R W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

                                                                         Małgorzata Kulesza

                                                                            Wójt Gminy

czwartek, 25-09-2014, 11:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1414
Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E – obwody– do pobrania

O B W I E S Z C Z E N I E- okręgi – do pobrania

środa, 03-09-2014, 15:29 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1502
OGŁOSZENIE

Goworowo dnia 2014-09-03

 

W Y K A Z
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

1. Sołectwo GOWOROWO –
– zewnętrzna tablica informacyjna na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 a,
– tablica informacyjna ustawiona przy posesji Sołtysa, ul. Sienkiewicza,
– tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21,
– tablica informacyjna na ul. Ks. Dulczewskiego,
– tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS)
2. pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO
– tablice informacyjne ustawione przy posesji
Sołtysa – sztuk 43,
– Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie

                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                          Małgorzata Kulesza

środa, 03-09-2014, 12:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1466
INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW

Przypominam  przewoźnikom działającym naterenie Gminy Goworowo, że zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej przemieszczanie się pojazdów, na których eksponowane są materiały wyborcze komitetów wyborczych w okresie tzw. „ciszy wyborczej” będzie stanowiło naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej (art. 498 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Małgorzata Kulesza

/ -/   Wójt Gminy Goworowo

poniedziałek, 19-05-2014, 13:54 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1486
I N F O R M A C J A OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GOWOROWIE

       Na podstawie  art. 182 § 1 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r –Kodeks wyborczy ( Dz. U.  z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej.

poniedziałek, 19-05-2014, 13:38 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1906
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011