Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2021
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Informacja Komisarza Wyborczego – obwody głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Obwody głosowania

piątek, 12-06-2020, 07:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 387
Informacja o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Goworowo uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 12 czerwca 2020r.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 14, w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:30 do godz. 15:30.  W piątek 12 czerwca br. do 14.00

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  określa załącznik.

poniedziałek, 08-06-2020, 15:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 385
Uprawnienia przysługujące wyborcom niepełnosprawnym

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz.U.z2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 2 czerwca2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979).

Do pobrania:

Informacja o uprawnieniach przysługującym wyborcom niepełnosprawnym

poniedziałek, 08-06-2020, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 369
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Zgłoszenie

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

poniedziałek, 08-06-2020, 08:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 471
Wyjaśnienia PKW o wyborach 10 maja 2020 r.

poniedziałek, 11-05-2020, 09:19 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 362
Komunikat PKW

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

piątek, 08-05-2020, 10:17 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 379
Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie NR 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

wtorek, 21-04-2020, 10:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 805
Obwieszczenie

piątek, 17-04-2020, 08:30 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 365
Informacja

środa, 15-04-2020, 11:09 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 442
Informacja Komisarza Wyborczego

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

Informacja Komisarza Wyborczego

piątek, 10-04-2020, 09:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 310
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011