Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Pierwsze Maluchy ukończyły Żłobek!

24 sierpnia miało miejsce pożegnanie naszych najstarszych żłobkowiczów, którzy od września opuszczą nas i rozpoczną swoją przygodę w przedszkolu. Pożegnanie Żłobka to czas niezwykły i niezapomniany zarówno dla Dzieci, Rodziców a także dla Kadry wychowawczej i wszystkich pracowników placówki.

Dzieci, z zagubionych i nieśmiałych maluszków, stały się samodzielnymi i odważnymi, pełnymi pomysłów i ciekawych świata, chętnymi do podejmowania po wakacjach nowych coraz trudniejszych zadań w przedszkolu.

To było wyjątkowe popołudnie, bo wszystko co pierwsze i ważne przeżywa się najgłębiej – właśnie
w dzieciństwie. Były piosenki, wierszyk, prezenty, podziękowania, uściski i zabawy. Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i upominki oraz słodkości.

czwartek, 25-08-2022, 14:44 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 582
Uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego w Goworowie

Data 25.05.2022 r. wpisała się na stałe w karty historii naszego przedszkola, ponieważ tego dnia odbyła się szczególna uroczystość – otwarcie nowego budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Goworowie. Obchody tej uroczystości, zainaugurowano uroczystą liturgią w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Mszę świętą celebrował proboszcz parafii ksiądz kanonik Stanisław Siemion  , serdecznie witając dzieci               i przybyłych gości. W liturgię Mszy włączyli się także Rodzice i Nauczyciele, niosąc dary, czytając I czytanie i śpiewając Psalm. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do świetlicy w remizie OSP w Goworowie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Po przywitaniu zebranych gości, jako pierwszy zabrał głos wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek, który pokrótce przypomniał jak wyglądały losy przedszkola na terenie gminy Goworowo. Jak stwierdził to była ciężka i mozolna praca wielu ludzi, ale udało się i mamy przedszkole na miarę XXI wieku. Po wójcie głos zabrały gospodynie uroczystości Pani dyrektor  przedszkola Wiesława Wasilewska oraz Pani dyrektor żłobka Magdalena Szczepankowska. Po wystąpieniu gospodyń uroczystości przyszedł czas na podziękowania: Pani Dyrektor Przedszkola w imieniu własnym i całej społeczności przedszkolnej podziękowała gościom, za to że zechcieli razem z nami uczestniczyć w tak ważnym środowiskowym święcie, a rodzicom, nauczycielom, pracownikom przedszkola za zaangażowanie w organizację naszej uroczystości, za trud jaki włożyli w jej przygotowanie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy nie ukrywali zachwytu zarówno nad nowym budynkiem jak i nad wspaniałym występem przedszkolaków. Na ręce Pani Dyrektor złożyli życzenia, kwiaty i upominki.

Bardzo miłym przeżyciem dla uczestników uroczystości było obejrzenie części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków, ale także absolwentów przedszkola. Występ  rozpoczęły 4-latki prezentując „Żabie tango”, następnie 3-latki  wykonały  taniec
z pokazywaniem „Bal na łące”. Grupa 5-latków zaprezentowała swój talent aktorski przedstawieniem, pt. „Calineczka”, zaś grupa 3,4-latków wraz z absolwentami przedszkola zaprezentowali talent wokalny śpiewając utwór Marka Grechuty „Dni których nie znamy” przy akompaniamencie instrumentów.  Dzieci wzbudziły zachwyt swoim talentem aktorskim
i wokalnym, jak również pięknymi strojami za co otrzymały gromkie brawa.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości.  Swoją obecnością zaszczycili nas: władze gminy, władze samorządowe, dyrektorzy placówek oświatowych, emerytowani pracownicy przedszkola, przyjaciele przedszkola, rodzice i dzieci. Całą imprezę poprowadzili zaś rodzice Marta i Ireneusz Kucińscy, oprawą muzyczną zajmował się Pan Rafał Ostrowski, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm.

Dalsze obchody uroczystości odbyły się w murach przedszkola.  Najpierw przecięto biało – czerwoną szarfę na znak uroczystego otwarcia – dokonali tego m. in.: Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek, Dyrektor Przedszkola Pani Wiesława Wasilewska, Dyrektor Żłobka Pani Magdalena Szczepankowska, proboszcz parafii Goworowo ks. Stanisław Siemion oraz dwójka wychowanków przedszkola Antoś Dziełak i Laura Dąbrowska, przewodnicząca  Rady Gminy  Goworowo Krystyna Subczyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Wyrębek, prezes BUDIR SYSTEM Ireneusz Załęski. Następnie Ksiądz Proboszcz poświęcił krzyże i pobłogosławił budynek. Po uroczystym poświęceniu Pani dyrektor przedszkola zaprosiła gości do obejrzenia kronik przedszkolnych, wystawy zdjęć przedstawiających historię przedszkola na terenie gminy Goworowo, a także do wpisywania się do księgi pamiątkowej. Następnie dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek. Mogli obejrzeć też piękne i kolorowe sale zajęć i pozostałe pomieszczenia przedszkola. Ta niebywała uroczystość pozostawiła niezapomniane wrażenia i chęć jeszcze lepszego wypełniania swojej misji – misji służenia dzieciom.

Galeria zdjęć znajduje się na  stronie  internetowej przedszkola do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Opracowała: Ewa Polakiewicz

piątek, 03-06-2022, 16:08 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 825
Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”

Gmina Goworowo realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII – ROZWÓJ RYNKU PRACY

DZIAŁANIE 8.3 – UŁATWIANIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3

PODDZIAŁANIE 8.3.1 – UŁATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W ramach projektu utworzonych zostało 30 miejsc opieki dla dzieci w Żłobku Samorządowym w Goworowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

niedziela, 06-02-2022, 08:45 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 367
Lista kandydatów zakwalifikowanych do żłobka.

Zgodnie z harmonogramem Rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Goworowie podaję do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do żłobka.

Dyrekcja Żłobka będzie się indywidualnie kontaktowała z Rodzicami dzieci przyjętych w celu potwierdzenia woli przyjęcia do Żłobka Samorządowego w Goworowie.
Jednocześnie informujemy, iż placówka dysponuje 6 wolnymi miejscami na rok szkolny 2021/2022, w związku z czym od 8 listopada przyjmujemy zgłoszenia dzieci w ramach postępowania uzupełniającego. Rodzice opiekujący się dziećmi w wieku do lat 3. mogą skorzystać tym samym ze wsparcia w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”
Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należny składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 , pok. 16 (I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zlobek.goworowo@gmail.com
 
Dyrektor Żłobka
Magdalena Szczepankowska
Do pobrania:
Lista dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego w Goworowie na rok 2021/2022

środa, 03-11-2021, 12:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1332
Rekrutacja do żłobka

Żłobek Samorządowy w Goworowie współfinansowany jest przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zarządzenie Dyrektora

Harmonogram rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka

 

poniedziałek, 25-10-2021, 12:24 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1215
Program „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Goworowo uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 30 osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc opieki w żłobku na terenie Gminy Goworowo.
Okres realizacji projektu: 01.03.2021-31.08.2023 r.
Grupę docelową projektu stanowią:
a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. KP) – 9 osób (9K);
b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 21 osób (19K, 2M)
Wszystkie w/w osoby zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka.
2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki.

Całkowita wartość projektu: 1 340 220,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 071 777,60 zł

środa, 30-06-2021, 14:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 792
Szkolenie -Jak założyć żłobek?

Do pobrania:

Jak założyć żłobek?

poniedziałek, 01-03-2021, 11:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 996
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011