Gmina Goworowo

dziś jest: 28 października 2021
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy
Podatki/opłaty

Uchwała Nr XXVI/187/20

Rady Gminy Goworowo

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Do pobrania:

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

 

Uchwała Nr XXVIII/195/20

Rady Gminy Goworowo

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Do pobrania:

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2021r.

 

 

Uchwała Nr XIV/119/19

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Do pobrania:

Uchwała Nr XIV.119.19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/120/19

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Do pobrania:

Uchwała Nr XIV.120.19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego


 

Wszystkie podatki o których mowa poniżej można wpłacać na konto Urzędu Gminy Goworowo
Nr konta 72 8915 0003 0000 0912 2000 0010 lub na indywidualne nr konta podane w decyzji płatniczej
PODATEK ROLNY
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020, poz. 333 z póź. zm.)
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta za okres 11  kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M. P. z 2020 r.,  poz.982 )

* Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/195/20  z dnia 8 grudnia  2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy – z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 50 zł za 1dt

Osoby Prawne:
• Osoby prawne zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek rolny do 15 stycznia każdego roku.
• Termin zapłaty podatku: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Osoby Fizyczne:
• Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• Termin zapłaty podatku; I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019, poz. 1170 z póź. zm.);
• Uchwała Rady Gminy Goworowo XXVI/187/20 z dnia 20 października  2020 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r;

Osoby Prawne:
• Obowiązane są składać, w terminie do 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy;
• Wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości do 31 stycznia, a w pozostałych miesiącach do 15 każdego miesiąca.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Osoby Fizyczne
• Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
• Termin zapłaty; I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi

PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 888 z póź. zm.);
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r (M.P. z 2020 r., poz.983)

Cena drewna – 196,84 zł za 1m3

Osoby prawne:
• Obowiązane są składać, do 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy;
• Termin zapłaty: do 15 każdego miesiąca;
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub do kasy Urzędu.

Osoby Fizyczne:
• Obowiązane są złożyć informację w sprawie podatku leśnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• Termin zapłaty: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada;
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi.

 

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011