Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Schemat organizacyjny
Kierownictwo
Piotr Kosiorek – Wójt Gminy – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 11, 534-142-888 p.kosiorek@goworowo.pl
Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 12, 501-639-447 a.mulawka@goworowo.pl
Elżbieta Głogowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pokój nr 2, parter
tel: 29 769 37 32 , e.glogowska@goworowo.pl
Anna Pietras – Skarbnik Gminy – pokój nr 7, parter
tel: 29 769 37 16, a.pietras@goworowo.pl
Katarzyna Więckowska – Radca Prawny, pokój nr 15, I piętro
Referat Ogólny – podległy Sekretarzowi Gminy
Marianna Skierkowska – Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi sekretariatu – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 10 , m.skierkowska@goworowo.pl
Ewa Gnys – Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadrowych i płacowych – pokój nr 11, I piętro
tel: 29 769 37 17 , e.gnys@goworowo.pl
Kamila Lipka – Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów – pokój nr 18, I piętro
tel: 29 769 37 18, k.lipka@goworowo.pl
Urszula Ropelewska – Plotzke – stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw kancelaryjnych – pokój nr 23, I piętro
tel: 29 769 37 40 , u.plotzke@goworowo.pl
Urszula Pskiet – Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i pomocy społecznej – pokój nr 12, I piętro
tel: 29 769 37 41 , u.pskiet@goworowo.pl
Karolina Łazicka – Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. – pokój nr 22, I piętro
tel: 29 769 37 22 , k.lazicka@goworowo.pl
Urszula Dąbrowska – Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami – pokój nr 19, I piętro
tel: 29 769 37 34, u.dabrowska@goworowo.pl

Iwona Dziełak – Stanowisko ds. Ochrona Środowiska i Gospodarki odpadami – pokój nr 19, I Piętro

tel.29 769 37 34, i.dzielak@goworowo.pl

Referat Inwestycji i  Rozwoju Gospodarczego – podległy Sekretarzowi Gminy
Marek Radecki – Stanowisko pracy ds. środków pomocowych i zamówień publicznych – pokój nr 21, I piętro
tel: 29 769 37 21 , m.radecki@goworowo.pl
Edyta Grzegorczyk – stanowisko ds. drogownictwa, inwestycji i środków pomocowych  – pokój nr 20, I piętro
tel: 29 769 37 19 , e.grzegorczyk@goworowo.pl
Karolina Pióro – Eliasz – Stanowisko pracy ds. budownictwa, gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego – pokój Nr 17, I piętro tel: 29 769 37 23 , k.eliasz@goworowo.pl
Nina Konarzewska – stanowisko ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego – pokój nr 17, I piętro
tel: 29 769 37 29, n.konarzewska@goworowo.pl

Andrzej Ziemek – pomoc administracyjna: budownictwo, gospodarka gruntami i zagospodarowanie przestrzenne – pokój nr 17, I piętro

tel. 29 769 37 23,  a.ziemek@goworowo.pl

Joanna Chełstowska – stanowisko ds. budownictwa i obsługi inwestycji – pokój nr 21, I piętro

tel: 29 769 37 33, j.chelstowska@goworowo.pl

Referat Budżetu i Finansów
Jolanta Zalewska – Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – pokój nr 8, parter
tel: 29 769 37 28 , j.zalewska@goworowo.pl
Marzena Twardziak – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 35 , m.twadziak@goworowo.pl
Sylwia Gołębiewska – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 25 , s.golebiewska@goworowo.pl
Marta Radecka – Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat – pokój nr 8, parter
tel: 29 769 37 38 , m.radecka@goworowo.pl
Barbara Szulkowska – Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej urzędu – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 15 , b.szulkowska@goworowo.pl
Edyta Wilczewska – stanowisko ds. obsługi finansowej szkół – pokój nr 4, parter
tel: 29 769 37 14 , e.wilczewska@goworowo.pl
wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011